NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2019: Sjekkliste for bedriftene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Ole Erik Almlid

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) og NHO-sjef Ole Erik Almlid skal forhandle i årets lønnsoppgjør. Bildet er fra NHOs årskonferanse 2019.

Dette må du gjøre som bedriftsleder.

I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger.

Forhandlingene vil pågå frem til og med 14. mars, og forhandlingene omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS. Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg fra 1. april i år.

NHO håper å komme frem til en forhandlingsløsning, men det er likevel viktig å gjøre nødvendige forberedelser for en mulig konflikt.

Hva skjer dersom LO og YS bryter forhandlingene i årets lønnsoppgjør?

Et brudd i forhandlingene medfører at NHO blir innkalt til mekling. Dette avklares i løpet av kvelden den 14. mars. En eventuell mekling vil foregå 30. – 31. mars.

NHO minner allerede nå om at brudd i forhandlingene kan gjøre det nødvendig for ledelsen å gjennomføre et drøftingsmøte med de tillitsvalgte fredag 15. mars.  Dette drøftings­møtet er nødvendig for å kunne gjennomføre permittering i forbindelse med en eventuell konflikt fra 1. april. 

Her kan du laste ned eksempel på «Protokoll etter drøftelser med de tillitsvalgte» og «Betinget permitteringsvarsel – arbeidsstans i egen bedrift».

NHO kommer med en ny orientering 14. mars. Dersom det blir brudd i forhandlingene, vil NHO informere nærmere om hvordan bedriftene skal forberede seg, samt informere om reglene for dispensasjon fra en eventuell streik. 

Se også:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: