NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret går til mekling

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under NHOs årskonferanse 2019.

Partene ble ikke enige innen fristen torsdag 14. mars. Det betyr at årets oppgjør går til mekling i slutten av mars.

– Dessverre har vi ikke klart å komme til enighet i forhandlingene. Lønnskravene fra LO var for høye. Neste steg er derfor bistand fra riksmekler, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.   

Fristen for å bli enige gjennom forhandlinger var i år satt til torsdag 14. mars. Ved 20.45-tiden torsdag ble det klart at forhandlingene ikke ville føre frem.   

NHOs viktigste mål i årets oppgjør er å styrke norske bedrifter i konkurransen med utenlandske bedrifter.   

– Det må vi klare for å sikre og legge til rette for nye arbeidsplasser i Norge i årene som kommer.   

NHO forhandler på vegne av mer enn 26.000 norske bedrifter. 

Oppgjøret skal nå til Riksmekleren, hvor fristen for å komme til enighet er satt til søndag 31. mars klokken 24. 

– Vi har fortsatt stor tro på at vi vil komme til enighet. Ingen av partene ønsker en streik, sier Almlid. 

Se også:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: