Lønnsoppgjøret 2019 godkjent – her er de nye minstelønnssatsene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

#005

Illustrasjonsfoto: Per Thrana

Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør.

Det betyr at oppgjøret er endelig og at lønnsreguleringer kan gjennomføres. NHO Reiseliv har sendt et lønnssirkulære (rundskriv) med de nye tariffsatsene på e-post til alle medlemsbedrifter. De nye minstelønnssatsene gjelder fra 1. april 2019.

Merk at det bare er bedrifter som er formelt bundet av tariffavtale, som er direkte bundet av de nye minstelønnssatsene.

I lønnsoppgjøret ble det enighet om et generelt tillegg på kr. 2,50 og et ytterligere lavlønnstillegg på kr. 2,00 for de avtaler som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Følgende av NHO Reiselivs overenskomster er under 90 %-grensen og skal ha et samlet tillegg pr. 1. april 2019 på kr. 4,50 (37,5 timer/uke):

  • Riksavtalen
  • Landforpleiningsavtalen
  • Fritids- og aktivitetsavtalen
  • Overenskomsten for Skianlegg
  • Overenskomsten for Bilutleie

Riksavtalens minstelønnssatser er også justert med et eget garantitillegg.

At lønnsoppgjøret er godkjent av LO og YS, betyr at de lokale forhandlingene kan starte.

Når det gjelder justering av satsene i allmenngjøringsforskriften for overnattings-, serverings- og cateringbedrifter etter lønnsoppgjøret, må det treffes et formelt vedtak  i Tariffnemnda. I et mellomoppgjør skjer dette erfaringsmessig kort tid etter at oppgjøret er vedtatt. NHO Reiseliv kommer tilbake med nærmere informasjon når det blir aktuelt.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: