NHO Reiseliv

Innhold

Mekling på overtid i lønnsoppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Riksmekleren

OPPDATERT MANDAG 1. APRIL, kl. 13.00: Meklingen mellom NHO og LO/YS pågår fortsatt hos Riksmekleren.

Meklingsfristen gikk ut klokken 00.00 natt til mandag 1. april. Det mekles fortsatt på overtid klokken 13.00 mandag. Dette betyr at de ansatte skal møte på jobb som normalt mandag, og avvente nærmere beskjed.

LO har varslet plassfratredelse for 23.000 av sine medlemmer, mens YS tar ut 1.600 medlemmer i streik hvis partene ikke blir enige. 

Se også:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: