NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2020

Vårens oppgjør bli et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale – fra lønn til arbeidstid og pensjon.

Det vil være forbundsvise forhandlinger mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden. Her vil du finne informasjon om årets tariffoppgjør.

Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape  og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

Kontakt NHO Reiselivs pressevakt: 913 20 590

Siste nytt om lønnsoppgjøret:

 1. Nyhet, Lønn og tariff lonn20

  Ansatte i hotell og restaurant blant yrkesgruppene med størst lønnsvekst

  TBU har lagt  frem nye tall over lønnsvekst i 2019.  Ansatte i hotell og restaurant har hatt en lønnsvekst på 3,7 prosent.

 2. Nyhet, Lønn og tariff lonn20

  Feilaktig fremstilling av hotellnæringen

  Påstander som «hotellansatte har fått null eller småpenger i lokale tillegg... og lokale tillegg på 15 øre er en fornærmelse mot de ansatte» gir en feilaktig fremstilling av lønnsutviklingen.

 3. Nyhet, Lønn og tariff lonn20

  Den økonomiske situasjonen i reiselivet

  Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør på toppen av en femti prosent momsøkning og innføring av generell minstelønn vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

Den økonomiske situasjonen i reiselivet:

For spørsmål og hjelp, kontakt:

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Tidligere lønnsoppgjør: 20192018 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: