Dette betyr lønnsoppgjøret

Nyhet, Overnatting, Servering, Lønn og tariff

Publisert

Bilde av to MAC-maskiner ved siden av hverandre, sett fra venstre side. I midten er en skriveblokk, og man ser en hånd som holder en blyant og en hånd som viser at det er to mennesker som sitter ved hverandre.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv ble 24. oktober enige om et felles forslag for Riksavtalen.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv ble 24. oktober enige om et felles forslag for Riksavtalen. Les mer om forslaget her.

Partene kom i mål med meklingen for hotell- og restaurantnæringen, etter over 10 timers mekling på overtid. Dette innebærer at den varslede streiken fra lørdag morgen 24. oktober 2020 ikke ble iverksatt.

Dette betyr oppgjøret

  • Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 per time på 37,5 t/uke, individuelt og på satser, fra 1. april 2020.
  • Det gis et garantitillegg på kroner 1,40 pr time på 37,5 t/uke fra 1. april 2020. Disse fordeles med kroner 1,22 på minstelønnssatsen for voksne arbeidstakere, og regulering av kvelds-, natt- og helgetillegg med 2,2 prosent.
  • Kompetanse: Partene skal sammen arbeide for at bransjeprogrammet for reiseliv blir videreført etter koronakrisen, forutsatt at finansieringen besørges av det offentlige.
  • Likestilling: Fellesforbundet og NHO Reiseliv og Parat og NHO Reiseliv understreker viktigheten av et aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. Organisasjonene minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Ny tekst i Riksavtalen § 1.11 om forskuttering av sykepenger, som gjøres gjeldende fra 1. juli 2021:
    NHO Reiseliv og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Møtebøker fra forhandlingene finner du hos Riksmekleren. 

NB! Resultatet av oppgjøret er nå sendt ut på uravstemning med svarfrist til Riksmekler 16.11.2020 kl. 14.00.

Ingen iverksettelse av Riksmeklerens forslag må finne sted før forslaget er vedtatt!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: