NHO Reiseliv

Innhold

Feilaktig fremstilling av hotellnæringen

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

#005

VGs påstander om lønnsutviklingen i hotellbransjen gir et feilaktig inntrykk, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Foto Per Sollerman.

Påstander som «hotellansatte har fått null eller småpenger i lokale tillegg... og lokale tillegg på 15 øre er en fornærmelse mot de ansatte» gir en feilaktig fremstilling av lønnsutviklingen.

Jørn Eggum kommer i dagens VG med påstander om norsk hotelldrift og enkeltpersoner knyttet til hotellnæringen som ikke kan stå uimotsagt: Påstander som «hotellansatte har fått null eller småpenger i lokale tillegg... og lokale tillegg på 15 øre er en fornærmelse mot de ansatte» gir en feilaktig fremstilling av lønnsutviklingen.

– For det første må de lokale forhandlingene ses i sammenheng med de sentrale. Hvis alt handlingsrom er brukt opp her, blir det mindre igjen til å fordele lokalt. For det andre, må man se på utviklingen over tid, sier NHO Reiselivs direktør for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen.

Prosentvis høyere lønnsutvikling enn snittet

Hotellansatte som har jobbet over tid i bransjen (identiske personer) har hatt en prosentvis høyere lønnsutvikling enn det som har vært snittet i næringslivet for øvrig. De sentrale tilleggene for næringen har nemlig vært høye de siste årene. For ansatte som har jobbet over noen år i næringen har lønnsutviklingen for disse har vært over 4% hvert av de siste to årene, og det er mer enn resten av LO/NHO området. Gjennomsnittet i 2018 var 2,8%, og rammen for 2019 er anslått til 3,2%, for hele LO/NHO området.

– Lønnstillegget for de hotellansatte i årets sentrale lønnsforhandlinger, ble på over 6 kroner per time. Det er et høyt tillegg, men det unnlater Fellesforbundet å nevne, sier Kristensen.

Lønnskostnader utgjør 40% av utgifter

Lønnskostnadene i næringen utgjør om lag 40% av alle utgiftskroner, mot 20 % i gjennomsnitt for andre næringer. Naturlig nok er det da mindre rom for lønnsjusteringer, siden dette vil øke kostnadene betydelig på den største innsatsfaktoren. Konkurransen er beinhard mellom hotellene og restaurantene. Likevel har altså de sentrale tilleggene i lønnsoppgjøret for overnattings- og serveringsnæringen gitt en lønnsvekst som er markert høyere enn øvrige arbeidstakergrupper. Og ja, hvis det sentrale tillegget blir stort, blir det mindre rom for lokale tillegg.

– Fellesforbundets forsøk på å sette ledere som har tatt ut utbytte fra egne investeringskonsern opp mot lokale lønnsforhandlinger, blir svært lite treffende. Det blir lite relevant å vise til at enkeltpersoner har tjent mye penger på eiendom eller annen aktivitet, fordi det ikke sier noe om hvor lønnsom hotelldriften er, konstaterer Kristensen. 

Hotellenes økonomi er det som er relevant

Det som er relevant er hotellenes økonomi. I de lokale lønnsforhandlingene har det enkelte hotell eller hotellkjede, vurdert sine lokale tilbud og muligheter på den bakgrunn. Hotellene i Norge, samlet sett, går med null i driftsmargin. Restaurantene har om lag 2 %, også svært lavt. Det er et faktum basert på tilgjengelige regnskapstall. Norge har godt over tusen steder som driver hotellvirksomhet og som gir verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter i hele Norge.

– Hotellene ser samtidig at staten har bidratt til å øke utgiftene til moms, mens formuesskatt og digitale bookingselskaper krever mer og mer av bunnlinja og er svært langt fra Fellesforbundets beskrivelser av "hotellbaronenes utbyttefest", sier Magne Kristensen i NHO Reiseliv.

Reiselivsnæringen har 175 000 ansatte og har lyktes å skape 50 000 nye arbeidsplasser bare siden 2012. Næringen er en lavterskelnæring med få krav til formell kompetanse. Dermed er vår næring en hvor svært mange unge og personer med minoritetsbakgrunn får den viktige første starten i arbeidslivet som de bygger videre på når de eventuelt senere skal bygge jobb. Vi håper at næringen får et lønnsoppgjør som sikrer en videre fremtid for alle disse arbeidsplassene.

 

Vårens oppgjør bli et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale – fra lønn til arbeidstid og pensjon. <br><br>Vi publiserer nyheter om lønnsoppgjøret 2020 fortløpende

Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff lonn20

Magne Kristensen er ny forhandlingsleder

Det årlige tariffoppgjøret mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene starter i september. Vi har tatt en prat med vår nye forhandlingsleder Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: