Lønnsoppgjøret starter 7. september

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

illustrasjonsbild som viuser datoen 7. september.

Årets lønnsoppgjør starter 7. september

Mandag 7. september starter Fellesforbundet og NHO Reiseliv årets lønnsoppgjør om Riksavtalen. Dagen etter starter parallelle forhandlinger med Parat. Oppgjøret skulle egentlig gjennomføres i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv

Det viktigste nå er å sikre arbeidsplasser slik at flest mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale, både lønn og øvrige vilkår. Det vil være forbundsvise forhandlinger mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden.

Ikke rom for lønnsjusteringer

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, er klar på at det ikke er rom for lønnsjusteringer i årets oppgjør: 

─ Vi er i en ekstrem situasjon der store deler av reiselivet ligger nede med brukket rygg. Det er fortsatt mange permitterte, mange bedrifter er i gang med oppsigelser og konkursfrykten har økt etter at regjeringen nylig innførte nye reiseråd og restriksjoner. Det sier seg selv at det ikke er rom for lønnsjusteringer. Det viktigste nå er å sikre arbeidsplasser slik at flest mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Kristensen.

 

Les også: Slik er den økonomiske situasjonen i reiselivet 

Den økonomiske situasjonen i reiselivet

Hele reiselivsnæringen ligger nede med brukket rygg og er svært sårbar for økte utgifter.

Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronakrisen, og er den næringen som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en normal tilstand.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: