Magne Kristensen er ny forhandlingsleder

Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff

Publisert

Magne Kristensen

Magne Kristensen er ansatt som ny direktør for juridisk avdeling i NHO Reiseliv fra 1. januar 2019.

Det årlige tariffoppgjøret mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene starter i september. Vi har tatt en prat med vår nye forhandlingsleder Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Kristensen tar over etter Jostein Hansen, tidligere direktør for juridisk avdeling med ansvar for tariffoppgjørene siden 1998.  

Du har lang fartstid i NHO Reiseliv, men dette er første gang du skal lede forhandlingene med Fellesforbundet. Hva tenker du om den utfordringen?  

Lønnsoppgjøret 2020

Vårens oppgjør bli et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale – fra lønn til arbeidstid og pensjon.

Det vil være forbundsvise forhandlinger mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden.

Forhandlingene om riksavtalen er konsentrert om perioden mars-juni fordi tariffavtalen har "utløpstid" i denne perioden.  

Det er en krevende oppgave å være forhandlingsleder, men jeg har vært med i mange lønnsoppgjør så det bør gå bra. Jeg ser på det som en interessant utfordring. Jeg har dessuten god støtte fra kolleger og tariffutvalget.   

Hva er det viktigste du har lært av din forgjenger som du tar med deg videre? 

Jostein klarer alltid å holde roen, selv i krevende sitasjoner og når konflikten tilspisser seg. Det å løfte blikket, fokusere på oppgaven og ikke la seg stresse for mye – det skal jeg prøve å ta lærdom av.  

Fortell litt om den økonomiske situasjonen blant reiselivsbedriftene. Er det rom for store lønnsjusteringer?  

Det har alltid vært krevende å drive en reiselivsbedrift. Lønnskostnadene er høye, konkurransen er knallhard og det er mange om beinet. Vi vet at gjennomsnittlig driftsmargin for serveringsbedriftene ligger på 2 prosent og for overnattingsbedriftene er den helt nede på 0 prosent. Det sier seg selv at ethvert lønnstillegg er krevende å håndtere for svært mange bedrifter. Det fokuseres ofte på at vår næring har lave lønninger og har blitt hengene etter. Dette mener jeg er et feilaktig bilde. Hvis en ser på personer som jobber i næringen over tid, har lønnsutviklingen vært god de senere år. Det er viktig at reiselivet opprettholder sin mulighet til å være en inkluderingsnæring for unge og eldre, innvandrere og personer uten høy, formell kompetanse. For høye lønnstillegg kan føre til færre ansettelser, og nedbemanninger.  

Det fokuseres ofte på at vår næring har lave lønninger og har blitt hengene etter. Dette mener jeg er et feilaktig bilde. Hvis en ser på personer som jobber i næringen over tid, har lønnsutviklingen vært god de senere år.

Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv

Hvordan forankres NHO Reiselivs forhandlingsposisjon i forkant og gjennom forhandlingene?  

Det er NHO Reiselivs tariffutvalg, som består av 11 representanter fra ulike overnattings- og serveringsbedrifter, som fatter endelig beslutning i forhandlinger og i mekling. Tariffutvalget representerer næringens bredde og består av medlemmer fra både kjedebedrifter og uavhengige familiebedrifter. De forbereder seg godt sammen med oss i administrasjonen, og er med under forhandling og mekling og bidrar aktivt med sin kunnskap fra egen bedrift og fra næringen generelt. Deres kunnskap og erfaring er helt uvurderlig for å gjennomføre forhandling og mekling på en god måte.  

Hva er det viktigste for deg å ta med inn i årets forhandlinger?  

Det er viktig å vise ansvarlighet på næringens vegne. Lønnskostnadene er kritisk høye for mange. Det er vårt ansvar i forhandlingene å sørge for at det ikke blir lønnstillegg som er uansvarlige og vanskelig for mange bedrifter å bære. 

Alt om lønnsoppgjøret 2020

Høstens oppgjør er et såkalt hovedoppgjør, der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Vi publiserer nyheter om lønnsoppgjøret 2020 fortløpende.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: