Den økonomiske situasjonen i reiselivet

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Bilde av en tom restaurant

Hele reiselivsnæringen ligger nede med brukket rygg og er svært sårbar for økte utgifter.

Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronakrisen, og er den næringen som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en normal tilstand. Det er fortsatt mange ansatte som er permitterte, mange bedrifter planlegger oppsigelser og mange frykter konkurs. Hele reiselivsnæringen ligger nede med brukket rygg og er svært sårbar for økte utgifter.

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at:

  • 8 av 10 reiselivsbedrifter hadde lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset.
  • 49 prosent av bedriftene har permittert sine ansatte. 
  • 31 prosent mangler penger til å betale regninger. 
  • 6 av 10 melder om færre eller ingen bestillinger for høsten sammenlignet med i fjor. 
  • 32 prosent vurderer at det er reel risiko for konkurs.
Les NHO Reiselivs oppdaterte situasjonsanalyse for mer informasjon om situasjonen i reiselivet og hvilke tiltak det haster å få på plass 

NHO Reiseliv har fulgt konsekvensene av koronaviruset tett i flere måneder. Vi har sendt ut regelmessige medlemsundersøkelser for å kartlegge situasjonen i reiselivet siden begynnelsen av mars.

Mange reiselivsbedrifter lider store omsetningstap som følge av de smitteverntiltakene og restriksjonene som er innført. Det er fortsatt mange bedrifter som sliter med å betale regningene sine, det er fortsatt mange permitterte i reiselivet, og mange bedrifter har planer om oppsigelser.

Andelen bedrifter som frykter for konkurs har steget etter fellesferien da regjeringen innførte nye restriksjoner og nye reiseråd som førte til at enda flere europeiske land ble omfattet av karantene ved innreise til Norge. Reiselivet går en svært usikker høst i møte. 

Reell lønnsvekst 

Innen overnatting og servering er 34 prosent av de ansatte mellom 15 og 24 år, mens i næringslivet generelt er 12 prosent i denne aldersgruppen (SSB, 2018). Flere av de overnattings- og serveringsansatte jobber i korte perioder, for eksempel i sommervikariater, og er kun kort innom bransjen. Det gjør at reiselivets lønnsstatistikk må forstås deretter.
 
Hvis en skiller ut de unge som kun er innom bransjen i kort tid, og ser på de ansatte som jobber over tid i næringen har lønnsutviklingen vært god de siste årene. Lønnsøkningene for disse har vært over 4 prosent i  2017 og 2018, og nær 5 prosent i 2019. Det er mer enn resten av LO/NHO området. 
 
De sentrale tilleggene i lønnsoppgjøret har gitt en lønnsvekst som er markert høyere enn øvrige arbeidstakergrupper. Høye sentrale tillegg har betydning for bedriftens lønnsomhet, som igjen har betydning på arbeidsgivers mulighet i lokale forhandlinger. 
 

Fire av ti utgiftskroner til lønn

Reiseliv er en næring som trenger mange ansatte. Lønnskostnadene i reiselivet utgjør en større del av de totale driftskostnadene enn i noen annen næring, ifølge SSB: 38,1 prosent (2017). Det gjør at næringen er ekstra følsom for økte lønnsutgifter.
 
Marginene i overnattings- og serveringsbransjen er ekstremt små - dette var også tilfelle før koronakrisen. (siste tilgjengelige tall fra 2018 viser at driftsmarginen for overnatting var på 0 prosent og 2 prosent for serveringsbredrifter). 
 

Kun 1 av 4 er tilknyttet de største hotellkjedene.  Mange frittstående hoteller sliter økonomisk. 

Ifølge SSB har Norge om lag 1500 bedrifter som driver hotellvirksomhet (2016). Det er 8 hotellkjeder – altså som har et sentralt kontor og markedsfører seg sammen, med litt ulik eierstruktur – og de har 368 av hotellene. Det vil si at de står for drøye 25 % av markedet. Resten er mindre kjedehoteller eller frittstående hoteller uten kjedetilknytning. Mange av de frittstående hotellene sliter økonomisk - særlig de som er ute i distriktene. De er spesielt sårbare for økte utgifter.

Vi er i en ekstrem situasjon der store deler av reiselivet ligger nede med brukket rygg. Det er fortsatt mange permitterte, mange bedrifter er i gang med oppsigelser og konkursfrykten har økt etter at regjeringen nylig innførte nye reiseråd og restriksjoner.

Det sier seg selv at det ikke er rom for lønnsjusteringer. Det viktigste nå er å sikre arbeidsplasser slik at flest mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv og forhandlingsleder i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: