NHO Reiseliv

Innhold

Ansatte i hotell og restaurant blant yrkesgruppene med størst lønnsvekst

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Magne Kristensen

Magne Kristensen er forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

Denne uken la Teknisk Beregningsutvalg frem nye tall som viser hvor stor lønnsveksten var i 2019. Statsansatte ble lønnsvinnere med en lønnsvekst på 3,8 prosent. På andreplass følger ansatte i hotell og restaurant med en lønnsvekst på 3,7 prosent.

– Dette viser at ansatte i restaurant og hotell har hatt en svært god lønnsvekst i 2019. Lønnsveksten var høyere enn alle andre yrkesgrupper innenfor privat sektor. Påstander om dårlig lønnsutvikling i hotell og restaurantbransjen gir et feilaktig bilde, og det bekrefter de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsutvalg, sier NHO Reiselivs direktør for arbeidslivspolitikk Magne Kristensen.

#005

Tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) viser at ansatte i hotell og restaurant har hatt en lønnsvekst på 3,7 prosent fra 2018-2018. Kilde: regjeringen.no

For de største forhandlingsområdene samlet er lønnsveksten fra 2018 til 2019 beregnet til 3,4 prosent – en oppgang fra 2,8 prosent i 2018, ifølge de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsgrunnlag. Den endelige rapporten kommer i slutten av mars.

– Hotell og restaurant-ansatte har hatt en markant høyere lønnsvekst enn øvrige arbeidsgrupper. Det er dette som er realiteten, og som legger grunnlaget for årets lønnsoppgjør, avslutter Kristensen.  

Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape  og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: