Tvungen mekling på Riksavtalen er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

#205

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet og Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO reiseliv, møtte i dag hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland (Foto: NHO Reiseliv).

Fellesforbundet og NHO Reiseliv, samt Parat og NHO Reiseliv, møtte i dag, 22. oktober, hos Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet i meklingen på Riksavtalen.

Riksmekler har nedlagt forbud mot arbeidsstans og partene er nå i meklingsfasen. Mandag 19. oktober meldte Fellesforbundet plassfratredelse for 765 ansatte i 35 tariffbundne bedrifter i Stavanger, Kristiansand, Bergen og Tromsø.

Samme dag meldte Parat plassfratredelse for fem ansatte ved Grand Hotel AS i Oslo. Tirsdag 20. oktober utvidet Parat plassfratredelsen til ytterligere seks ansatte ved Grand Hotel AS i Oslo og 36 ansatte ved Radisson Blu Plaza Hotel.

Eventuell streik lørdag morgen

Dersom partene ikke finner frem til en omforent løsning ved hjelp av Riksmekleren, kan en arbeidskonflikt (streik) være en realitet tidligst fredag 23. oktober kl. 24.00 (natt til lørdag 24. oktober), i praksis fra kl. 06.00 lørdag 24. oktober. Dersom streiken blir en realitet, vil de ansatte som er omfattet av Parats plassfratredelse av 20. oktober, omfattes av streiken fra søndag 25. oktober kl. 00.00.

Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område, kan det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en eventuell arbeidskonflikt, eventuelt i redusert form, i motsetning til en bedrift med mange organiserte.

Vi viser til publikasjonen «Tariffoppgjøret og Bedriften» og spesielt avsnittet "Bedriften i konflikt". På Arbinn.no finnes veileder og aktuelle artikler og informasjon vedrørende streik og konflikt.

SMS-varsling

Ønsker du å få oppdateringer om status i meklingen? Meld deg på vår SMS-varsling via denne siden. Underveis i meklingen vil vi oppdatere linjen «Siste nytt om tariffoppgjøret» som ligger øverst på forsiden til NHO Reiseliv. Vi minner om at partene i meklingen er underlagt streng taushetsplikt og det er kun Riksmekleren som eventuelt vil uttale seg om meklingen underveis. 

Pressekontakt

NHO Reiselivs pressevakt nås på +47 913 20 590.

SMS-varsling om lønnsoppgjøret 2020

SMS-varsling om lønnsoppgjøret 2020

Registrer ditt mobilnummer nedenfor for å motta SMS-varslinger.

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn ditt mobilnummer

 

Dine data lagres trygt og brukes kun til utsending av SMS under lønnsoppgjøret 2020. Mottatte data slettes på forskriftsmessig måte etter lønnsoppgjøret er over.

For mer informasjon, se NHO Reiselivs personvernerklæring

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: