Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønnsregulering. Forhandlingene starter 27. mars. Kommunikasjonen foretas av NHO.

Viktige datoer i lønnsoppgjøret 2023:

  • 27. mars: Forhandingene med LO og YS starter

  • 30 mars:  Forhandlingsfrist

  • 14. - 15. April - Eventuell mekling

Den økonomiske situasjonen i reiselivet

Det norske reiselivet er tilbake etter pandemien, men økende energi- og råvarepriser, endrede forbruker-vaner, kortere bestillingshorisonter og lavere booking gjør mange reiselivsbedrifter usikre på hva slags fremtid de skal planlegge for.

Pressehenvendelser om lønnsoppgjøret håndteres av NHO sentralt.

Kontakt: T 480 22 800 / e-post

For spørsmål og hjelp, kontakt:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: