NHO Reiseliv

Innhold

Forhandlingsstart for hotell og restaurant

Nyhet, Overnatting, Servering, Lønn og tariff

Publisert

Kravutveksling: Fellesforbundets Clas Delp (t. v) og NHO Reiselivs Jostein Hansen leder forhandlingene om Riksavtalen i årets hovedoppgjør.

NHO Reiseliv og Fellesforbundet startet torsdag 31. mars forhandlingene om Riksavtalen.

Fellesforbundets forhandlingsutvalg ved Clas Delp og forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv skal den neste uken prøve å bli enige om lønn og andre rettigheter for ansatte i hotell- og restaurantnæringen.

– Forventningene er å finne løsninger som begge parter kan leve med. Nå skal vi forhandle og diskutere, og så ser vi hva resultatet blir, sier Jostein Hansen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv og leder av forhandlingsutvalget til NHO Reiseliv.

– De viktigste kravene vi har med oss inn i årets oppgjør er lokal forhandlingsrett eller et annet system som kan generere lønn utover minstelønn i den enkelte bedrift. Det andre viktige kravet er at vi ønsker å diskutere mulig allmenngjøring med arbeidsgiversiden, sier forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet.

Informasjon underveis

Lønnsoppgjøret i 2016 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart (fagforening) om eventuelle lønnstillegg og andre endringer i tariffavtalene.

 

Pressekontakt:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: