Slik er forslaget til ny riksavtale

Illustrasjonsfoto.

Resultatet av uravstemningen i tariffoppgjøret mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet blir klart torsdag 9. juni. Her er hovedtrekkene i Riksmeklerens forslag til ny riksavtale.

Konflikten mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet ble avsluttet 21. mai etter å ha vart i nesten fire uker. Riksmeklerens forslag til ny riksavtale ble deretter sendt på uravstemning blant Fellesforbundets og NHO Reiselivs medlemmer. Resultatet blir klart torsdag 9. juni klokken 12.00. Her er hovedtrekkene i avtaleforslaget, som både Fellesforbundet og NHO Reiseliv har anbefalt:

* Det gis et lavlønnstillegg på kr 2,- til alle per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke).

* Det gis ytterligere satsøkning med kr 1,23 per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke)

* I tillegg justeres lønnssatsene for voksne med kr 1, 62 av det såkalte garantitillegget på kr 1,77 per time (37,5 t/uke.)

*Fra 1. juni utgjør dette til sammen kr 4,85. Den økonomiske rammen er om lag den samme som ble forhandlet frem i frontfagoppgjøret.

Ikke iverksett forslaget nå!

Dersom Fellesforbundets medlemmer stemmer nei til avtalen, blir det ny streik. Den blir tidligst satt i verk mandag 13. juni klokken klokken 24.00. NHO Reiseliv vil komme med nærmere informasjon dersom dette skulle bli en realitet.

Dersom avtaleforslaget blir vedtatt, vil NHO Reiseliv sende ut nye lønnssatser og gi nærmere informasjon om betydningen av oppgjøret.

Medlemsbedrifter vil også få nærmere informasjon om lokale forhandlinger og hva dette innebærer for de tariffbundne bedriftene, enten det er snakk om bedrifter som er medlemmer av en kjede eller frittstående bedrifter.

I mellomtiden skal det betingete permitteringsvarselet som ble hengt opp forut for oppgjøret, fortsatt henge synlig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: