Ja-flertall i uravstemning om Riksavtalen

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold kommenterer avtalen med Fellesforbundet.

Flertallet av hotell- og restaurantmedlemmene i Fellesforbundet har stemt ja til den nye tariffavtalen med NHO Reiseliv.

Konflikten mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet ble avsluttet 21. mai etter å ha vart i nesten fire uker. Forhandlingsresultatet ble deretter sendt på uravstemning blant Fellesforbundets og NHO Reiselivs medlemmer. Torsdag ble det klart at flertallet på begge sider har stemt ja til forslaget. Det ble også ja-flertall i uravstemningen blant Parats medlemmer.

NHO Reiselivs vurdering

– Våre bedrifter kan leve godt med helheten i avtalen. Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, og lister opp:

*Prosentlønnordningen blir fjernet

NHO Reiseliv fikk gjennomslag for at bedriftene kan fase ut prosentlønn for servitører.

– Ordningen har ført til at servitører har fått veldig høy lønn knyttet til banketter og større arrangementer. Det har vært en stor kostnad for etablerte hoteller, sier Krohn Devold.

*Samlede forhandlinger

NHO Reiseliv godtok kravet om lokale forhandlinger, men med visse viktige tilpasninger.

– Alle som eier mer enn ett hotell eller en kafé, kan forhandle samlet for disse. Det betyr at næringen slipper en dyr og byråkratisk forhandlingspraksis. Vi skal selvsagt lage god veiledning til våre bedrifter slik at dette blir så enkelt og håndterbart som mulig, sier Krohn Devold.

*Lønnstillegg på nivå med industrien

Avtalen innebærer et lønnstillegg på om lag 2,5 prosent. Resultatet i industrioppgjøret ble på 2,4 prosent.

– Opprinnelig krevde Fellesforbundet dobbelt så mye som industrien. I tillegg ble det krevd doble tillegg i helgene. Det fikk vi forhandlet bort, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Nye lønnssatser kommer

Hovedtrekkene i den nye Riksavtalen er som følger:

* Det gis et lavlønnstillegg på kr 2,- til alle per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke).

* Det gis ytterligere satsøkning med kr 1,23 per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke)

* I tillegg justeres lønnssatsene for voksne med kr 1, 62 av det såkalte garantitillegget på kr 1,77 per time fra og med 1. april  (37,5 t/uke.)

*Fra 1. juni utgjør dette til sammen kr 4,85.

Så snart de nye satsene er regnet ut og avstemt med Fellesforbundet, vil NHO Reiseliv sende ut nye lønnssatser og nærmere informasjon om oppgjøret på epost. Satsene blir også lagt ut på NHO Reiselivs nettsider.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: