NHO Reiseliv

Innhold

Klart for årets lønnsoppgjør

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen (t. h) skal forhandle med Fellesforbundets leder Jørn Eggum i årets frontfagoppgjør. Foto: Norsk Industri/Fellesforbundet

Tirsdag 8. mars startet forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet i frontfaget.

Frontfaget er først ute i årets forbundsvise oppgjør. Dette oppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri legger rammen for de etterfølgende oppgjør, både i privat og offentlig sektor.

NHO Reiseliv og Fellesforbundet starter forhandlingene om Riksavtalen 31. mars.

Her er NHOs forhandlingsposisjon, som nylig ble vedtatt av NHOs representantskap:

  • Lønnsoppgjøret i 2016 må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften i norsk næringsliv bedres.

  • Stramme økonomiske rammer skal også gjelde for regulering av overenskomstenes minstelønnssatser.

  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger.

  • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye pensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.

  • Arbeidstid – årstimetallet skal beholdes på dagens nivå.

  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inngås nye bestemmelser om lønnsgarantinivåer mv.

 

Les også

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: