Når skal arbeidet gjenopptas og når inntrer lønnsplikt etter en streik?

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Streiken avblåses lørdag 21. mai klokken 12.00. Det betyr ikke at samtlige organiserte som har vært i streik, skal tilbake i arbeid fra dette tidspunktet. Bedriftene gis en viss innkjøringsperiode hvis det er behov, og eksisterende vaktliste bør følges.

Arbeidet skal gjenopptas senest ved arbeidstidens begynnelse mandag 23. mai, heter det i Riksmeklerens møtebok.

Det er arbeidsgiver som beslutter tidspunktet for når den enkelte arbeidstaker skal komme tilbake på jobb. I den forbindelse skal det ikke gjøres noen forskjell på organiserte og uorganiserte.

Arbeidstakere som står oppført på vaktliste mandag 23. mai, skal stille på arbeid i henhold til denne.

Lønnsplikt inntrer fra det tidspunkt den enkelte gjenopptar arbeidet.

Les også: Streiken over: – Kjedevise lokale forhandlinger avgjørende for avtalen

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: