NHO Reiseliv

Innhold

Ansatte organisert etter 6. april 2016 skal ikke ut i streik

Nyhet, Overnatting, Lønn og tariff

Publisert

Illustrasjonsfoto

Ansatte som har organisert seg i Fellesforbundet etter 6. april 2016, skal ikke ut i streik.

  • Det er kun ansatte som har organisert seg før 6. april 2016 som er omfattet av streiken.

 Vi er blitt gjort oppmerksomme på at Fellesforbundet feilaktig har oppfordret ansatte til å gå ut i streik, sier Jostein Hansen, forhandlingsleder i NHO Reiseliv. Han presiserer:

– Ansatte som melder seg inn etter 6. april eller organiserer seg etter at streiken er inntrådt, skal fortsette i sitt arbeid på vanlig måte inntil arbeidsplassene for deres vedkommende blir sagt opp med 14 dagers varsel. Et slikt varsel skal i tilfelle komme fra Fellesforbundet sentralt. NHO Reiseliv har foreløpig ikke mottatt en gyldig plassoppsigelse.

– Det er altså først tidligst 14 dager etter at vi har mottatt en gyldig plassoppsigelse for ansatte som har organisert seg etter 6. april, at disse vil kunne omfattes av konflikten, sier Hansen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: