Viktig at syke og svake ikke blir rammet av streiken

Publisert

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold og administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.

– Det er beklagelig at Fellesforbundet har tatt ut pasienthotellet på Haukeland sykehus, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og Petter Furulund i NHO Service.

Søndag morgen ble 356 NHO-bedrifter rammet da over 3 300 av Fellesforbundets medlemmer gikk ut i streik. Ett av hotellene som er tatt ut, er pasienthotellet Haukeland Hotell ved Haukeland sykehus.

Både NHO Reiseliv og NHO Service mener fagforeningen må ta ansvaret for at denne gruppen blir skadelidende.

– I denne saken har Fellesforbundet med viten og vilje valgt å ta ut pasienthotellet, selv om de er klar over at det er pasientene som blir rammet, som den uskyldige tredjeparten. Det synes vi er beklagelig, sier Krohn Devold og Furulund.

De understreker at det ikke er arbeidsgiverforeningenes ansvar å «rydde opp» etter Fellesforbundet.

– De må selv ta ansvar for at de har gjort et bevisst valg og tatt ut pasienthoteller i streik, med de alvorlige konsekvenser det kan få.


Dispensasjon fra eventuell streik:

  • Plutselig og uventet fare for liv og helse.
  • Fare for betydelige materielle skader kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.
  • Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller i konkurranseforhold mellom bedriftene.
  • Dispensasjon kan bare innvilges dersom LO og NHO er enige.
    Les mer om dispensasjon fra streik her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: