Enighet i lønnsoppgjøret: – Ingenting igjen til lokale lønnstillegg

Publisert

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent i årets mellomoppgjør. – Ingenting igjen til lokale lønnforhandlinger, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre og et lavlønnstillegg på 1,50 kroner i årets lønnsoppgjør. Den samlede kostnadsveksten avgjør hvorvidt det er rom for lokale tillegg. 

–  Med så høye lavlønnstillegg vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg. Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene for første gang skal gjennomføre lokale forhandlinger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Alt delt ut sentralt

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold er klar på det er ingenting igjen å forhandle om lokalt.

– Med så store tillegg for reiseliv innebærer det at hele rammen i årets oppgjør allerede er delt ut sentralt, og det er ingenting igjen til lokale forhandlinger og lønnstillegg lokalt. Vi må spørre oss om fjorårets streik for å få lokale forhandlinger var alvorlig ment, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Krohn Devold mener arbeidstakersiden ikke tar hensyn til at ett av tre hoteller går med underskudd.

– Et uvanlig høyt og likt sentralt tillegg for alle reiselivsbedrifter vil ramme utsatte hoteller og restauranter, mens et lokalt oppgjør ville tatt hensyn til den enkelte bedrifts lønnsevne, og kunne spart mange arbeidsplasser i distriktene som i dag er mest utsatt, sier NHO Reiseliv-sjefen. 

Slik blir oppgjøret for reiselivets del

  • Et sentralt lavlønnsgarantitillegg på 2,28 kroner, pluss 2 kroner i sentrale tillegg, utgjør en lønnsøkning på 4,28 kroner for ansatte som jobber 37,5-timers uke.

  • De fleste reiselivsansatte jobber 35,5 timer i uken. For disse vil tillegget utgjøre en lønnsøkning på til sammen 4,52 kroner. Som følge av en omlegging av beregninger i fjorårets oppgjør kommer cirka 50 øre i tillegg.

  • De sentrale tilleggene for reiselivet totalt innebærer en lønnsøkning på om lag tre prosent.

– Går på troverdigheten løs

Forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv er svært overrasket over at Fellesforbundet i årets oppgjør sto hardt på at det skulle gis mest mulig tillegg sentralt, spesielt for reiselivet.

– Det er helt greit å kjempe for størst mulig lønnstillegg, men når dette begrunnes med at man ikke har tro på lokale forhandlinger, som man har kjempet for å få innført, og som ennå ikke er forsøkt, så går det på troverdigheten løs, sier han.

– Det betyr at det ikke er økonomi igjen til lokale forhandlinger, og at dette har vært et bevisst valg fra Fellesforbundets side, sier forhandlingsleder Jostein Hansen.

Han minner om at det ikke skal foretas lokale lønnsjusteringer før oppgjøret er godkjent 18. april. NHO Reiseliv vil deretter så snart som mulig sende ut lønnssirkulære med nye lønnssatser.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: