NHO: Derfor må lønnsoppgjøret 2017 bli ytterst moderat

Publisert

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO. Foto: Hampus Lundgren/NHO.

NHO mener årets lønnsoppgjør må gi en lavere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere.

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Forhandlingene starter med kravoverlevering 6. mars og påfølgende forhandlinger fra 9. til 14. mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april.

Under 2,5 prosent

NHO mener årets mellomoppgjør må bli ytterst moderat.

– Lønnsoppgjøret må ligge under anslaget for lønnsvekst hos våre handelspartnere på 2,5 prosent, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

– Vi har hatt en god lønnsvekst i Norge de siste ti årene, blant annet med høye oljepriser. Nå er situasjonen en annen. Vi står fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, og det er dessverre ikke lenger mulig å ha en særnorsk lønnsvekst. Derfor har vi måttet moderere lønnsveksten. Partene har gjennom de siste årene tatt ansvar og bidratt til mindre kostnadsvekst, sier Skogen Lund.

Fire årsaker

NHO peker på fire hovedårsaker til at årets mellomoppgjør må bli svært moderat.

  • Krisen i oljenæringen er ennå ikke over. Det er fortsatt krevende tider for leverandørindustrien.
  • Vi må fortsette å redusere lønnsgapet mot våre konkurrenter.
  • Konkurranseevnen vil svekke seg som følge av en sterkere krone enn i fjor.
  • Arbeidsmarkedet holdes oppe av offentlig og skjermet sektor. Det konkurranseutsatte arbeidsmarkedet som frontfaget er tuftet på, sliter.

Les mer på nho.no

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: