Skogen Lund om lønnsoppgjøret 2018: Vi må ut av AFP-fella

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

NHO-sjef Kristin Skogen Lund har fått fullmakten fra NHOs representantskap, der endring av AFP-ordningen er et sentralt punkt før lønnsoppgjøret 2018 starter for alvor. Foto: Hampus Lundgren/NHO.

– Vi kan ikke skyve regningen foran oss lenger. Vi må løse utfordringene med en AFP-ordning som går i minus. Det er vårt klare mål foran lønnsoppgjøret, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHOs Representantskap vedtok 28. februar sin forhandlingsfullmakt før årets oppgjør. AFP (Avtalefestet pensjon) har blitt mye diskutert de siste ukene, og NHOs standpunkt er krystallklart: Det holder ikke å flikke litt på dagens AFP-ordning. Den er underfondert med 13 milliarder kroner i dag – og underskuddet øker med mellom 1,5 og 2 milliarder hvert år fremover.

– Vi lever på forskudd, og det kan vi ikke fortsette med. Det er direkte uansvarlig å fortsette i samme spor, hvor vi bygger opp en gjeld for fremtiden som vi ikke vet om vil være håndterbar, sier Kristin Skogen Lund.

- I tillegg må vi få bedre samsvar mellom hva bedriftene betaler inn og den pensjonen deres ansatte får nyte godt av. I dag avhenger alt av hvor du jobber fra du er 55 til 62 år, sier hun.

AFP-ordningen slår ekstremt ulikt ut fra bransje til bransje: I industrien jobber mange ansatte frem til AFP-alder. Men i service- og reiselivsektoren, hvor det er mange unge ansatte, er det motsatt: Her betaler bedriftene inn mye penger til en ordning som hverken de ansatte eller bedriften får noen glede av.

NHO-sjefen tror det er mulig å bli enige om viktige prinsipper for en ny og bedre AFP-ordning under vårens oppgjør.


Hindrer organisering

Og det er flere svakheter: For noen bedrifter er faktisk nedsidene ved AFP den viktigste årsaken til ikke å organisere seg. Hvis vi ønsker å bevare et organisert og seriøst arbeidsliv, trenger vi at flest mulig er med på laget.

– Derfor fungerer dagens AFP-ordning som en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Det er ingen av oss tjent med, sier NHO-sjefen.

NHO-fellesskapet avviser for øvrig ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter.

Her finner du mer infiormasjon om årets lønnsoppgjør


Reise, kost og losji

Et annet tema som vil bli sentralt i årets oppgjør, er spørsmålet om når en arbeidstaker er på reise. NHO ønsker ikke et arbeidsliv der bedriftene etablerer seg på nytt hver tredje måned for å unngå reise-, kost- og losjibestemmelsene. Vi ønsker et trygt arbeidsliv med forutsigbare arbeidsforhold.

Samtidig må vi unngå regler som hindrer eller begrenser friheten til å etablere bedrifter i den hensikt å skape arbeidsplasser og verdier.

– Jeg har tro på at Norsk Industri og Fellesforbundet vil finne frem til en løsning som balanserer hensynene vi må ta og er enig i at dette løftes inn i et samordnet oppgjør, sier Skogen Lund.


Konkurranseevnen må styrkes

Selv om NHO og enkelte landsforeninger mener det er et lite rom for reallønnsvekst, så understrekes det i fullmakten at konkurranseevnen for norske bedrifter må styrkes.

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at vår konkurranseevne kan ha svekket seg med 1,6 prosent i 2017. Lønnsveksten i 2018 bør derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere.

Den foreløpige rapporten fra TBU viser også at vi traff godt med rammen i fjorårets lønnsoppgjør, som ble satt til 2,4 prosent. Årslønnsveksten fra 2016 til 2017 er foreløpig beregnet til 2,5 prosent for industrien samlet i NHO-bedrifter.


Samordnet oppgjør

Årets oppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene.

I disse tilpasningsforhandlingene forutsettes det enighet, med unntak for Industrioverenskomsten (IO) mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Blir det ikke enighet om bestemmelsene om reise, kost og losji i denne overenskomsten, kan partene bringe saken inn i de avsluttende sentrale forhandlingene/meklingen.

Ved uenighet i forhandlinger/mekling i det samordnede oppgjøret, kan det meldes plassfratredelse for alle. Ved uenighet om reise, kost og losji kan partene melde særskilt plassfratredelse for Fellesforbundets medlemmer omfattet av IO. Disse medlemmene kan altså bli omfattet av to plassfratredelser.

Les også: LO går inn for samordnet oppgjør

 

Her er de viktigste vedtakene gjort av NHOs representantskap før lønnsoppgjøret 2018:
  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor ikke overstige utviklingen hos våre handelspartnere.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
  • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
  • NHO mener at partene i samarbeid med Regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av forpliktelser.
  • Arbeidstid – mulig årsarbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
  • Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut.

Les hele NHOs forhandlingsposisjon


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: