Fangstrapportering

Som registrert turistfiskebedrift er man pliktig til å rapportere fangsten. Her finner du oversikt over når og hvordan du registrerer fangsten.

Det følger av forskrift om turistfiskevirksomheter § 3 at gjestenes fangster skal rapporteres fortløpende til Fiskeridirektoratet.

Når skal fangsten rapporteres?

Fra februar 2021 kom nytt krav om at fangsten skal rapporteres ved endt fisketur. (Tidligere var kravet at man måtte rapportere minst én gang per måned)

Bakgrunnen for denne rapporteringsendringen var at Fiskeridirektoratet så at datakvaliteten var tidvis lav, rapporteringene manglet eksempelvis innsatsdata (antall turer) og det ble ofte kun rapportert totalsum over en gitt periode. Kravet om løpende rapportering har til hensikt å bidra til en bedre datakvalitet.

Hvordan rapporteres fangsten?

Ved registreing kan du bruke eksterne systemer, slik at turistene selv kan registrere fangsten sin etter endt fisketur, eksempelvis via en app på mobilen eller via et nettbrett utlånt av bedriften. Viktig: Det er fremdeles bedriftens ansvar at fangsten blir innrapportert til Fiskeridepartementet 


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: