NHO Reiseliv

Innhold

Løyvefritak for reiselivsbedrifter

Ordning om midlertidig løyvefritak for reiselivsbedrifter.

Samferdselsdepartementet besluttet i mars 2012 å innføre midlertidig fritak fra krav om løyve for transport med personbil. Utgangsgpunktet for beslutningen var at det skal bli lettere å drive næringsvirksomhet i distriktene. Fritaket legger til rette for at en del mindre virksomheter som er rettet mot turisme - for eksempel opplevelsesbedrifter - får anledning til å kunne frakte sine kunder til aktiviteter som de arrangerer i nærområdet.

Det er fylkeskommunene som kan gi midlertidig fritak fra kravet om løyve. Fritak kan gis for opptil to år om gangen, og kan forlenges dersom vilkårene for fritak fremdeles er oppfylt.

 

Viktige dokumenter:

 Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: