Endring i reglene om bordservering

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

Illustrasjonsbilde av en mann som serverer seg selv fra en buffet.

Helsemyndighetene åpner for buffetservering. Nå er det kun alkohol som man er pålagt å servere ved bordene.

Nå er det kun alkohol som man er pålagt å servere ved bordene.

Ole Michael Bjørndal uttalte seg i VG om at bordserveringskravene virket mot sin hensikt. Nå er forskriften endret, og buffetservering tilbake. Faksimile fra VG.no

Ole Michael Bjørndal uttalte seg i VG om at bordserveringskravene virket mot sin hensikt. Nå er forskriften endret, og buffetservering tilbake. Faksimile fra VG.no.

Ved gjenåpningen av buffetservering, ble covid-19-forskriftens bestemmelse av at alle steder med skjenkebevilling måtte ha bordservering et enda større problem å etterleve enn tidligere, noe NHO Reiseliv problematiserte i informasjonsmaterialet vi sendte ut 15. juli.

– Kravet om bordservering fremstår mer og mer underlig, og virker mot sin hensikt, uttalte næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal i VG. 

Heldigvis kom det en forskriftsendring på dette 15. juli som presiser at det kun gjelder for serveringen av alkohol. Gjeldende regel er nå at ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Last ned NHO Reiselivs smittevernveiledere oppdatert med de siste regelendringene
Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv

Vi er glade for at helsemyndighetene har tatt våre bekymringer på alvor, sier NHO Reiselivs direktør for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen.

Fornøyd med at buffet er tillatt 

─ Vi er glade for at helsemyndighetene har tatt våre bekymringer på alvor, sier NHO Reiselivs direktør for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen. 

─ Endringen klargjør at det er tillatt med blant annet buffet og at kunder selv kan bringe mat fra disk til bordene. Dette innebærer at det ikke bare er tillatt med buffet, men blant annet også servering av mat fra disk hvor kunden selv plukker mat for betaling, sier Kristensen. 

Tidligere i uken kom Folkehelseinstituttet med retningslinjer for gjenåpning av buffet, som du kan lese mer om her.

Les mer: Nye retningslinjer for buffetservering 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: