Retningslinjer for gjenåpning av buffet

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

buffet

Illustrasjonsbilde:Pixabay

Retningslinjene for gjenåpning av buffet fra Folkehelseinstituttet er klar. Reglene gjelder fra og med 15. juli.

I hovedsak dreier retningslinjene seg om å følge, minne om og håndheve de generelle smittevernrutinene om at syke ansatte og gjester skal holde seg hjemme, alle må holde god avstand, god håndhygiene, god hoste- og nysehygiene i tillegg til at de ansatte må kunne følge med på serveringen og etterlevelsen av smittevernsrutinene.

Felles kontaktpunkt bør reduseres og serveringsstedet bør sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter.

Folkehelseinstituttet skriver: Hver virksomhet bør gjennomføre egne risikovurderinger om kritiske punkter ved inngangspartiet, i lokalet rundt buffeten, gjennom hele måltidet og utarbeide lokale rutiner basert på disse, for eksempel om bevegelsesmønstre rundt buffeten. Les FHIs retningslinjer for buffet og salatbar her. 

Last ned gratis oppdatert smittevernsveileder fra NHO Reiseliv 

Uklarhet rundt bordservering og skjenkebevilling oppklart

Ved første publisering fastsatte forskriften  fortsatt at alle serveringssteder med skjenkebevilling skulle ha bordservering.  Dette jobbet NHO Reiseliv med å få presisert forskriften – da vi mente det var uheldig om ikke dette unntaket også skal omfatte andre serveringssteder med tradisjon for å servere mat fra disk.

Helsedirektoratet har nå kommet en uttalelse fra helsedirektoratet som sier at det er lov å servere mat og alkoholfri drikke fra buffet, uavhengig av om stedet har skjenkebevilling.

Les mer: Dette er de nye reglene for bordservering

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: