Endring i nasjonal forskrift: Tillatt å servere alkohol sammen med mat

Publisert

Regjeringen har opphevet det nasjonale skjenkeforbudet slik at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

Oppdaterte råd om smitteverntiltak

Bransjeråd for smittevern

NHO Reiselivs bransjeveiledere Trygg servering og Trygg overnatting gir oversikt over alle gjeldende nasjonale regler og anbefalinger, og er oppdatert per 20. januar 2020.

Last ned veilederne gratis her

Endringen regjeringen gjør innebærer at det nå blir tillatt å servere alkohol sammen med mat. Vær oppmerksom på at kommuner kan vedta egne lokale forskrifter som er strengere enn den nasjonale. Dette er for eksempel tilfelle i Oslo, hvor det allerede eksisterer en forskrift som sier at serveringsstedene ikke får servere alkohol. Oslo kommune har varslet at dette forbudet blir forlenget i to uker. Kommuner som ikke har et lokalt skjenkeforbud, eller andre forskriftsfestede regler som innskrenker muligheten for alkoholservering, følger den nasjonale forskriften. 

Hver enkelt gjest må bestille mat hvis de skal få servert alkohol 

I forskriftsendringen, som nå er sendt til kunngjøring, står det følgende:  

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. 

Det betyr at hver enkelt gjest må bestille mat hvis de skal få servert alkohol. Det holder ikke at kun en av gjestene, i en gruppe på for eksempel fire personer, bestiller mat 

Innslippstopp av nye gjester etter kl. 22.00 

Videre sier forskriftsendringen at;  

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

Det betyr at man må stanse alkoholserveringen kl. 24.00. Gjesten har 30 minutter etter kl. 24.00 til å drikke opp det som er servert.  

Ingen krav til at maten må komme fra eget kjøkken 

Det er ingen endring i forskriften når det gjelder krav til hvor maten som serveres skal lages. Det har altså ingen betydning om maten er laget på eget kjøkken, hos en ekstern leverandør, foodtruck eller lignende.  Gjesten har ikke anledning til å ta med seg egen mat utenfra.

Videre minner vi om at minibarer på hotellrom ikke er, og heller aldri har vært, omfattet av innskrenkninger når det gjelder skjenking og skjenketider. 

  

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: