Turistfiske

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register.

Søknad 

Klikk her for registrere din virksomhet i Fiskeridirektoratets register.

Dette gjelder virksomheter som:

  • er registrerte i merverdiavgiftsregisteret
  • har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert. 

Her kan du finne en oversikt over forskrifter innen turistfiske:

  1. Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

    Opplevelser og aktiviteter på sjøen tilbys av mange av våremedlemmer både innenfor rib og havfisketurisme. NHO Reiseliv synes det er positivt at det gjøres en oppdatering, forenkling av ordlyden og forbedring av systematikken i forskriften.

  2. Informasjonskort om fiskekvoter og bøtesatser for turister

    Mange har ønsket seg informasjon om fiskekvoter og bøtesatser på inn/utførsel av fisk på flere språk. Her finner du reglene oppsummert på engelsk, russisk og polsk. Last ned, skriv ut, og del ut til gjestene dine!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: