NHO Reiseliv

Innhold

Turistfiske

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register.

Søknad 

Klikk her for registrere din virksomhet i Fiskeridirektoratets register.

Dette gjelder virksomheter som

  • er registrerte i merverdiavgiftsregisteret
  • har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert. 

Her kan du finne en oversikt over forskrifter innen turistfiske.

Forskrift om turistfiske. Gyldig fra 01.01.18

Les forskriften på lovdata.no

Forskrift om endring i forskrift om utførelseskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske mv. Gyldig fra 01.01.18

Les forskriften på lovdata.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: