NHO Reiseliv

Innhold

Bærekraftige innkjøp

NHO Reiselivs Innkjøpskjede bidrar til bærekraftige innkjøp ved at vi følger opp våre leverandører.

Siste nytt

  1. Nyhet, Innkjøp barekraft

    Signerte bærekraftavtale med Greenway-Norge

    NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har signert en bærekraftavtale med Greenway-Norge på deres engangs-serveringsprodukter.

  2. Nyhet, Innkjøp barekraft

    Kritisk blikk på sørafrikansk vin

    Den 1. november viste NRK Brennpunkt en dansk dokumentar som tar for seg kritikkverdige arbeidsforhold i Sørafrikansk vinproduksjon.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden skal drive arbeidet med leverandøroppfølging mot et mål om et mer bærekraftig norsk reiseliv. Vi benytter FNs definisjon på en bærekraftig utvikling:

"Utvikling som ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine; innen de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold".

For å oppnå mer bærekraftige innkjøp må vi stille tydelige krav til oss selv og til våre samarbeidspartnere. Alle våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. På denne måten kan våre medlemsbedrifter føle seg trygge på produktene de kjøper. Varer som leveres våre medlemmer skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav beskrevet i innkjøpkjedens etiske retningslinjer. Kravene er basert på de 10 prinsippene i FNs Global Compact og bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Vi kartlegger alle våre eksisterende samarbeidspartnere og holder oss oppdatert om bransjer eller produkter som antas å kunne innebære risiko. Nye leverandører må dokumentere og oppnå et visst nivå i sin egenrapportering før de blir våre samarbeidspartnere.


Kontakt oss

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: