NHO Reiseliv

Innhold

Viktig informasjon om NHO Forsikring

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Direktør Svein Oppegaard i NHO forventer at medlemsbedriftene får det oppgjør de rettmessig har krav på.

Forsikringsselskapet Gable er begjært konkurs. Norwegian Broker jobber nå for å sikre samtlige kunder som har krav på erstatning.

Norwegian Broker, som administrerer NHO Forsikring, har frem til 20. oktober benyttet Gable som leverandør av yrkesskade, samt bedrifts- og næringsbyggforsikringer.

Gable ble 10. oktober 2016 satt under administrasjon, og det har ført til at det inntil videre er satt stopp for utbetalingene fra selskapet. Administrator for Gable har 15. november informert om at selskapet er begjært konkurs i Liechtenstein. Det er foreløpig uklart hva utfallet av denne prosessen blir, men dette er et forhold som Norwegian Broker følger tett og rapporterer til NHO.

Etter at Gable ble satt under administrasjon, er alle kunder i NHO Forsikring blitt flyttet fra Gable og over i Tryg (yrkesskade) og Codan (bedrifts- og næringsbyggforsikringer) med virkning fra 20. oktober 2016. Alle skader etter dette håndteres av Tryg og Codan.

En liten andel av kundene i NHO Forsikring har skader fra før 20. oktober 2016, som ennå ikke er ferdigbehandlet og utbetalt. For disse er det fortsatt Gable som skal dekke skadene.

Så langt har Norwegian Broker tatt på seg ansvar for løpende utbetalinger i disse sakene. Per i dag har alle skader som er ferdig behandlet, blitt gjort opp. Norwegian Broker har nå meddelt at de ikke lenger vil sørge for videre skadeutbetalinger over egen drift.

NHO mener at Norwegian Broker har forpliktet seg til videre utbetalinger for skader oppstått før 20. oktober 2016, inntil en permanent løsning er på plass for alle skader. Forholdet følges tett opp av NHO.

Norwegian Broker jobber nå for å finne en løsning som vil sikre full dekning også for denne gruppen.

– Vi forventer at våre medlemsbedrifter får det oppgjør de rettmessig har krav på. Vi følger situasjonen fortløpende, understreker Svein Oppegaard, direktør i NHO.

  • Hvis du har spørsmål vedrørende en skadesak eller din forsikringsavtale, bes du ta kontakt med NHO Forsikring v/ Norwegian Broker på tlf. 23088530.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: