Klart for Snowballkonferansen på Lillehammer

Nyhet, Destinasjon

Publisert

Lillehammer Hotel

Snowballkonferansen går av stabelen 4-5. februar på Scandic Lillehammer Hotell. Foto: Hilde Weum-Walhberg.

4. og 5. februar arrangeres Snowballkonferansen på Lillehammer. Konferansen har i år 30 foredragsholdere fra både inn- og utland. Bærekraftig reiseliv, historiefortelling gjennom film og utvikling av helårsturisme er noen av temaene.

Snowballkonferansen, som i år arrangeres for 9. gang, er en nasjonal konferanse om destinasjonsutvikling og bærekraftig reiseliv. Til Lillehammer kommer mer enn 200 deltagere fra hele Norge for å lære, bli inspirert og knytte nettverk. 

– I år har konferansen flere viktige temaer som filmturisme, historiefortelling og utvikling av helårs reisemål. Konferansen setter bærekraftig reiseliv på agendaen, som er en viktig forutsetning for vekst i reiselivet. Videre arrangeres for første gang et såkalt «forskningstorg», for å styrke samarbeidet mellom reiselivsaktørene og sentrale forskningsmiljø i Norge. Det er positivt at vi får en enda sterkere involvering av Norges fremste forskningsmiljøer, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig i NHO Reiseliv, som er medarrangør av konferansen.  

Historiefortelling gjennom film og TV 

Et viktig tema på konferansen er historiefortelling gjennom film og TV. Hvordan kan reiselivet skape verdier som innspillingssted for film?  

– Trolig blir neste James Bond-film spilt inn i Norge. Avslutningsscenene i forrige Mission Impossible-film var lagt til Preikestolen. Fjolls til Fjells spilles inn på nytt i Trysil, der Stig Haug er produsent. Han er opptatt av samarbeidet mellom film og reiseliv, og kommer for å fortelle om hvordan destinasjoner kan sikre seg effekter og utbytte av å være med på film- og TV-produksjoner, sier Ove Gjesdal, reiselivssjefen i Visit Lillehammer, hovedarrangør av konferansen.  

Økonomiske utfordringer knyttet til arrangementer 

Reiselivssjefen peker på at arrangementer fører til stor verdiskaping i et lokalsamfunn, men at det kan være økonomiske utfordringer knyttet til å være vertskap for store arrangementer som for eksempel et idrettsarrangement. Til å belyse dette temaet på konferansen kommer Harry Solberg fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som skal snakke om erfaringer fra sykkel-VM i Bergen i 2017. 

– Svært mange arrangementer har en gordisk knute de må løse opp. Arrangementer gir stor verdiskaping i et lokalsamfunn, men ofte er deres egen økonomi anstrengt. Her må det jobbes med nye forretningsmodeller, sier Gjesdal.  

Bærekraftig destinasjonsutvikling på agendaen  

Bærekraftig destinasjonsutvikling er et fast tema på konferansen. I år vil konferansen sette søkelys på utvikling av helårsreisemål med innledere fra Canada, Fjord-Norge, Dalarna, Narvik og Mjøsbyene. 

NHO Reiseliv er medarrangør  

Snowballkonferansen er en nasjonal reiselivskonferanse og gjennomføres for 9. gang på Scandic Lillehammer Hotell 4. -5. februar 2019. Konferansen arrangeres av Visit Lillehammer i samarbeid med Høgskolen Innlandet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Oppland fylkeskommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: