– Får hjelp når vi treng det

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Å få hjelp når ein treng det er viktig. Det har konsernsjef i Bøndenes Hus, Hans-Jul Mikkelsen, som mellom anna driv Hotell Bondeheimen og Kaffistova, opplevd. Han takkar advokatane i NHO Reiseliv for hjelpa.

Alt frå personalsaker, rådgjevingssaker, kontraktar, tjuveri frå hotellrom og medarbeidarar og dessutan trusselbrev er saker som NHO Reiselivs advokatar har hjelpt Bøndenes Hus med.
 
‒ Advokatane i NHO Reiseliv har god kompetanse og har hjelpt oss i dei sakene vi har trengt juridisk bistand til. Alle sakene har vi kome godt ut av, seier Hans-Jul Mikkelsen.
 
Mikkelsen trekker spesielt fram då advokatane frå NHO Reiseliv hjelpte til i ei sak mot ein leverandør der Bøndenes Hus meinte at leveransen dei hadde bestilt ikkje blei følgt opp.
 
‒ Vi fekk ikkje medhald i Tvistenemda, men valde å ta saka vidare til Tingretten. Der fekk vi full erstatning. Det er sjølvsagt kjekt å vite at vi oppnår resultat saman med advokatane i NHO Reiseliv, seier Hans-Jul Mikkelsen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: