NHO Reiseliv

Innhold

Første samling for NHO Reiseliv UNG

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Til NHO Reiselivs årskonferanse i Bergen inviterte NHO Reiseliv for første gang med en gruppe unge ledere som har utmerket seg med stort engasjement for bransjen de representerer.

I reiselivsnæringen er cirka 50 prosent av alle ansatte under 35 år. Dette ønsker NHO Reiseliv at skal gjenspeiles blant deltakere på årskonferansen og i tillitsmannsapparatet til NHO Reiseliv.

Faglig nettverk

– Vi ønsker å være en relevant organisasjon også blant de unge lederne. NHO Reiseliv UNG har som mål blant annet å skape et faglig nettverk blant unge ledere i reiselivsnæringen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun oppfordret alle medlemsbedrifter som deltok på årskonferansen, til å ta med en seg en «rising star», en leder som er yngre enn 35 år, til neste års samling.

– Det er helt tydelig at unge ledere i reiselivet er interessert i nettverksarbeid, felles møteplasser og faglige oppdateringer, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Facebook-gruppe for unge reiselivsledere

Som et første initiativ er det opprettet en Facebook-gruppe for NHO Reiseliv UNG, som kun er synlig for dem som er medlem. Her kan de unge reiselivslederne kommunisere med hverandre og med NHO Reiseliv.

– Dersom du eller en leder i din bedrift er under 35 år, så ønsker vi dere velkommen i dette nettverket. Det er fremdeles under utforming, og alle deltakerne kan være med og påvirke videre fremdrift, sier Krohn Devold.

For å bli med i Facebook-gruppen sender du en e-post til hilde.veum@nhoreiseliv.no med informasjon om navn, tittel og bedrift.

Det er også mulig å også invitere hverandre inn, men da må administrator få melding med samme informasjon. Slik kan vi forsikre oss om at gruppen blir forbeholdt unge ledere fra NHO Reiselivs medlemsbedrifter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: