NHO Reiseliv

Innhold

Gunstig avtale med Kopinor

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme.

En Kopinor-avtale gir i utgangspunktet rett til kopiering fra alt utgitt materiale, både norsk og utenlandsk. Med en slik avtale kan bedriftens ansatte:

* fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
* skanne inn trykt materiale
* lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra internett
* ta utskrift av digitalt materiale
* tilgjengeliggjøre materiale på lukket intranett
* sende e-post med materiale til ansatte og andre med nær tilknytning til virksomheten

Det er visse begrensninger i avtalen, blant annet er det bare tillatt å kopiere inntil 15 prosent fra en enkelt bok eller lignende, enkeltstående publikasjon. Kopiering skal være et supplement til, og ikke erstatte, kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Digital kopiering av dagspresse og kopiering av lyd og film dekkes ikke av avtalen.

Praktisk nytte og hensynet til åndsverkloven gjør kopiavtalen relevant for mange bedrifter. En del materiale kan imidlertid kopieres uten at det er behov for samtykke fra Kopinor. Det gjelder særlig følgende:

* kopiering av egenprodusert materiale som ikke inneholder andres åndsverk
* kopiering som skjer i henhold til avtale direkte med den aktuelle opphavsmannen, for eksempel som del av avtale med konsulent engasjert av bedriften
* kopiering av lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av * offentlig myndighet (åndsverkloven § 9)
* kopiering til privat bruk (åndsverkloven § 12)
* årlig vederlag for NHO-medlemmer er kr. 30,73 per ansatt, samt et grunnbeløp på kr. 153,64 per bedrift. I mange tilfeller representerer dette rundt 50 % rabatt.

For nærmere spørsmål knyttet til bedriftens behov, eller ved usikkerhet om hvorvidt deres ansatte allerede er dekket av en kopiavtale, ta kontakt med Kopinor ved Axel Johnstad, telefon 23 10 74 32. For avtaleinngåelse og prisoversikt, se Kopinors nettside.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: