NHO Reiseliv

Innhold

Ny pensjonsavtale for NHO-medlemmer

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

NHO og Storebrand er enige om en avtale for levering av pensjon ut 2021. – Dette er en svært god avtale for våre medlemmer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Ordningen vil tidligst være på plass fra nyttår, og senest innen 1. mai 2016.

Prisene i avtalen ligger betydelig under det som i dag er standard i markedet. Avtalen passer de fleste av NHOs medlemsbedrifter og er en utvidelse av dagens avtale mellom NHO og Storebrand. NHO Pensjon vil bli en viktig medlemsfordel.

– Denne avtalen har et stort potensiale, og anbudsrunden har vist at når NHO-fellesskapet går på anbud om betingelser for våre 24 400 medlemsbedrifter og 575 000 årsverk, klarer vi å oppnå priser og løsninger som vil sette en ny standard i markedet, sier Kristin Skogen Lund til NHO.no.

Passer alle medlemsbedrifter

Mens dagens avtale om NHO Tjenestepensjon primært har rettet seg mot små og mellomstore bedrifter, er det nå lagt vekt på at den nye avtalen også skal være attraktiv for de større bedriftene.

– Vi ville ha en avtale som har en enkel pakke i bunn som passer de fleste, men med mulighet til å ha tilvalg som gjør at også bedrifter med kompliserte ordninger er dekket. Ordningen skal i utgangspunktet passe så godt som alle våre medlemsbedrifter, og vi har stor tro på konkurransedyktigheten i prisene, sier Skogen Lund til NHO.no.

NHO Forsikring og NHO Pensjon utfyller hverandre

I fjor lanserte NHO innkjøpsfellesskapet NHO Forsikring som tilbyr personforsikringer, skadeforsikring og motorforsikring til våre medlemsbedrifter til veldig gode betingelser. Hittil har bedriftene som har blitt med i NHO Forsikring i snitt spart 20 prosent i forhold til den prisen de hadde. Ordningen innebærer at bedriftene får tilgang til en forsikringsmegler (Norwegian Broker) som er bedriftens representant overfor forsikringsgiverne i avtalen.

Det er også Norwegian Broker som har kjørt anbudsprosessen for NHO Pensjon. Pensjonsavtalen vil være en direkteavtale med Storebrand, og ikke via en forsikringsmegler slik NHO Forsikring er.

Les mer om NHO Pensjon her 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: