NHO Reiseliv

Innhold

Tre medlemshoteller med i pilotprosjekt

Nyhet, Overnatting, Medlemskap og fordeler

Publisert

Selskapet for industrivekst (SIVA) har valgt ut hotellene som skal være piloter i prosjektet «Samfunnshotell».

I 2012 fikk Selskapet for industrivekst (SIVA) 700.000 kroner fra Kommunal – og regionaldepartementet til et prøveprosjekt som skal kartlegge muligheten for å koble distriktshotellenes behov for mer stabil drift med kommunenes nye oppgaver innenfor samhandlingsreformen.

Ideen går ut på å leie ledig kapasitet og kompetanse ved hotellene i stille perioder, eller som en fast del av virksomheten ved hotellene.

SIVA har søkt etter tre distriktshotell som ønsker å være piloter i prosjektet «Samfunnshotell». Nå er tre hoteller valgt ut: Vågå Hotell i Oppland, Grand Hotel Bellevue Åndalsnes i Møre og Romsdal og Selje Hotell i Sogn og Fjordane, melder SIVA i en pressemelding.

– Vi synes det er gledelig at akkurat disse hotellene, som alle er medlem av NHO Reiseliv, er valgt ut til å delta i pilotprosjektet «Samfunnshotell». Prosjektet kan være fordelaktig for både kommunene og hotellene ved at det bedrer begge parters økonomi. Vi håper at prosjektet gir positive resultater som på sikt kan overføres til andre hoteller også, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Pilotprosjektet skal være ferdig innen juli 2015.

Kriterier til hotellpilotene:

Må være i drift – helst helårsdrift, eller med ambisjon for helårsdrift.

Må være i et sentrumsnært område som også har annet næringsliv.

Må være knyttet til infrastruktur som vei/ bussforbindelse/båtforbindelse/tog.

Må ha ledig kapasitet, enten rom eller lokaler.

Hotellet bør være lokalisert i en kommune/region som har reiseliv som satsningsområde.

Relaterte artikler

Relaterte publikasjoner

  1. 10 gode råd

    10 gode råd for deg som vil lykkes med lokal virksomhet innen mat og reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: