NHO Reiseliv

Innhold

Slik var reiselivsåret 2017

Nyhet

Publisert

NHO Reiseliv-sjefen ønsker medlemsbedrifter god jul og godt nyttår.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold oppsummerer noen av de viktigste sakene for reiselivet i året som har gått.

– 2017 var et svært innholdsrikt år for norsk reiselivsnæring. Sammen med medlemmer og myndigheter har vi fått mange store og små resultater, sier reiselivsdirektøren.

Delingsøkonomi på agendaen

Årets første store sak for reiselivet var lanseringen av delingsøkonomiutvalgets rapport i februar. Det regjeringsoppnevnte utvalget hadde fått i oppdrag å vurdere både mulighetene og utfordringene knyttet til framveksten av delingsøkonomien. Utvalget foreslo flere tiltak som var i tråd med innspillene fra NHO Reiseliv.

– Utvalget konkluderte med at plattformaktører som Airbnb må gi skattedata til myndighetene og statistikkdata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Reiselivet er veldig opptatt av de globale unnasluntrerne, så dette var og er en svært viktig sak. Mot slutten av året tok også skattemyndighetene kontakt med oss for å prøve å operasjonalisere tiltakene som utvalget har foreslått, forteller Krohn Devold.

Første reiselivsmelding på 17 år

Den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år ble presentert i mars. Mange av NHO Reiselivs innspill var tatt inn i meldingen, inkludert gehør for ikke å innføre turistskatt. NHO Reiseliv fikk også gjennomslag for en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder.

– Reiselivsmeldingen lovte redusert formuesskatt på hotellene, det samme ble lovet i statsbudsjettet, men næringen har ennå ikke fått lettelsen som er lovet, og vi venter derfor utålmodig på gjennomføringen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Utover våren ble det gjennomført møter med fylkesbenkene sammen med medlemsbedrifter fra hele landet. Målet var å øke politikernes kunnskap om reiselivsnæringen.

– For oss var det svært viktig at vi klarte å mobilisere medlemsbedriftene våre inn mot stortingsbenkene, sier Krohn Devold.

Reiselivsmeldingen ble ferdigbehandlet i Stortinget i mai. I innstillingen fikk NHO Reiseliv ytterligere gjennomslag, blant annet for at de ulike tilsynene som reiselivsbedriftene er omfattet av, skal koordineres i større grad.

Stor oppslutning om NHO Reiselivs Årskonferanse

NHO Reiselivs årskonferanse «Made in Norway – på jobb for et grønt reiseliv» på Lillehammer 22. og 23. mai trakk 500 deltakere.

– Vi er svært fornøyd med å ha klart å samle så mange og med å ha etablert årskonferansen vår som den viktigste møteplassen for reiselivsnæringen i Norge, sier NHO Reiseliv-sjefen. Meld deg på Årskonferansen 2018 her

Reiselivet inn i NHO-styret

Direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge ble i juni valgt inn i styret i NHO.

– At vi har fått inn en av våre i NHO-styret, betyr kort og godt at reiselivet får økt betydning innad i NHO, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Europamester i gjestfrihet

I juni slo en europeisk undersøkelse fast at Norge skårer høyest på listen i Europa når det gjelder gjestfrihet. Undersøkelsen ble gjennomført av HOTREC, den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller, restauranter og kafeer, blant over 30 000 hotell- og restaurantgjester i Europa.

– Norge har opplevd sterk turistvekst de siste årene, særlig fra verdens middelklasse, og det skjerper kravene til god kvalitet og service. Reiselivet jobber hele tiden for å bli enda bedre, mer kreative, mer gjestfrie og enda flinkere til å lage kvalitetsprodukter og opplevelser, sier Krohn Devold.

Veikart mot et bærekraftig reiseliv

I august var NHO Reiseliv en av ti aktører som leverte et nytt veikart mot et bærekraftig reiseliv til Klima- og miljødepartementet. Det skjedde under Arendalsuka, en politisk samling som arrangeres i sørlandsbyen på sensommeren hvert år.

– Med dette veikartet har hele reiselivet og friluftslivet samlet seg for å utvikle reiselivet i grønn retning. I denne sammenhengen vil jeg også nevne cruiseplanen som reiselivet og politikerne i Bergen har klart å enes om. Bergen er den byen i Norge som har størst cruisetrafikk, og de har klart å realisere det som vi har anbefalt alle kommuner å gjøre, nemlig dimensjonere trafikken i henhold til beboernes ønsker.

Valg 2017

Stortingsvalget i september endte med fortsatt borgerlig flertall.

– Det var et klart flertall mot 15 milliarder kroner i skatteøkning. Hele NHO-miljøet klarte å få frem at formuesskatt er viktig å unngå om vi skal klare å bevare arbeidsplasser. En lagseier for NHO, sier Krohn Devold.

Økt reiselivsmoms

I forslaget til statsbudsjett for 2018, som ble presentert i oktober, gikk regjeringen inn for å øke momsen på flere reiselivstjenester fra 10 til 12 prosent. NHO Reiseliv reagerte svært sterkt på forslaget om avgiftsøkning, den andre på to år, og det ble lagt ned stor innsats i å forsøke å stoppe økningen. Medlemsbedrifter fra hele Norge deltok i møter med fylkesbenkene på Stortinget for å synliggjøre de negative skadevirkningene av forslaget. Både Venstre, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne lyttet til reiselivet og reverserte momsøkningen i sine alternative statsbudsjetter. I det endelige budsjettforliket ble reiselivets advarsler likevel ikke tatt til følge.

MODERATE FORVENTNINGER TIL 2018

NHO Reiseliv-sjefen er fornøyd med at reiselivet fortsatt opplever vekst etter to sammenhengende knallår. Hun har likevel moderate forventninger til videre vekst.

I løpet av årets ti første måneder er det registrert 29 937 724 overnattinger ved de statistikkpliktige overnattingsbedriftene i Norge. Det er en økning på 0,15 prosent fra samme periode i fjor. I 2015 og 2016 var veksten på fire-fem prosent.

– Ingenting vokser inn i himmelen, og det er viktig at vi har et edruelig syn på fortsettelsen. Vi går nå inn i en konsolideringsfase, hvor vi kan forvente moderat vekst, sier Kristin Krohn Devold.

Selv om reiselivet fortsatt er den mest optimistiske næringen, viser NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal en liten knekk i reiselivsbedriftenes forventninger til neste kvartal.

NHO Reiseliv-sjefen peker på flere forhold som påvirker reiselivets rammebetingelser i 2018. To av dem er økt reiselivsmoms og allmenngjøring av Riksavtalen.

I tillegg advarer Krohn Devold mot å tro at den norske kronen, som i høst har svekket seg til finanskrisenivå, vil holde seg svak over tid.

– De fleste spår at oljeprisen vil stige, og det trekker normalt med seg kronekursen. Krystallkula bærer derfor ikke bud om stor vekst i marginer. For reiselivet blir det viktig å utnytte det digitale forspranget vårt til å fortsette å skape innovasjon i næringen, sier NHO Reiseliv-sjefen.

– Vi tapte kampen, men vi klarte å mobilisere fem partier til å si nei. Vi klarte også å skape gode reiselivsrelasjoner til alle partier på Stortinget ved å koble medlemsbedrifter direkte med stortingsrepresentanter, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Generell minstelønn innføres

I begynnelsen av november bestemte Tariffnemnda at generell minstelønn blir innført for alle ansatte ved norske overnattings-, serverings- og cateringbedrifter fra 1. januar 2018. NHO Reiseliv gikk imot allmenngjøringen av Riksavtalen i høringsrunden.

Avverget dyr vaktordning

I november gikk NHO Reiseliv ut mot de nye kravene til egenvakthold som Politidirektoratet (POD) ville innføre fra årsskiftet. I kravet lå det at vakter som er ansatt ved utestedene, ville måttet gjennomgå 120 timer med kurs – opp fra 25 timer i dag. NHO Reiseliv reagerte både på mangelfull involvering i prosessen og på kostnadene med opplæringen. 120 timer med kurs ville kostet bedriftene anslagsvis 70.000 kroner per ansatt. Etter påtrykk fra reiselivet kunngjorde justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring.

– En sak av stor betydning for reiselivet. De nye utdanningskravene ville mangedoblet kostnadene med egenvakthold ved norske restauranter, utesteder og festivaler. Det er svært viktig at vi fikk snudd det i tide, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Hindret festivaldød

I begynnelsen av november sendte Politidirektoratet (POD) et brev til politidistriktene som ble tolket som en innskjerping av alkoholbestemmelsene i forbindelse med festivaler. Direktoratet la opp til et forbud mot medbrakt alkohol på festivalcamping. NHO Reiseliv kalte forbudet en alvorlig svekkelse av distriktsreiselivet og kulturlivet. Flere stortingspolitikere reagerte også. I starten av desember slo justisministeren fast at medbrakt alkohol på festivalcamping fortsatt skal være lov.

– Forbud mot medbrakt alkohol i eget telt ville gjort kontrolloppgavene umulig og ført til festivaldød i distriktene. Heldigvis ble det ryddet opp i saken, sier NHO Reiseliv-sjefen.

#NotOnTheMenu

I kjølvannet av den internasjonale #MeToo-kampanjen lanserte NHO Reiseliv og Fellesforbundet i november initiativet #NotOnTheMenu. Hensikten med kampanjen er å signalisere nulltoleranse mot seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder.

– Vi ser at vår bransje er mer utsatt enn andre, og sammen med Fellesforbundet lyktes vi i å sende et krystallklart budskap om hva som er akseptabel oppførsel mot ansatte i reiselivsnæringen, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: