Høyre vil at norsk reiseliv skal bli verdensledende

Nyhet, Overnatting, Servering, Politikk

Publisert

Taubane i Narvik. Illustrasjonsfoto: cabday/Foap/Visitnorway.com

Adgang til å jobbe mer i høysesong og én momssats for servering. Det er noe av innholdet i resolusjonen «Et verdensledende reiseliv», som ble vedtatt av Høyres landsmøte i helgen.

Høyre fremhever at Norge med sine fantastiske natur- og matopplevelser har alle forutsetninger for å være en av verdens fremste destinasjoner for turisme. Regjeringspartiets mål er at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året. Derfor trenger næringen forutsigbare rammevilkår, mener Høyre, som lover et lavere skatte- og avgiftsnivå, enklere vilkår for investering og oppstart av selskaper.

Resolusjonen legger også vekt på reiselivets betydning for arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner.

Kristin Krohn Devold

– Ambisiøst og viktig, sier NHO Reiseliv-sjefen om Høyres reiselivsresolusjon.

– Vi vil rose Høyre for en ambisiøs og viktig resolusjon. Det er tydelig at Erna Solberg og co. har lyttet til reiselivsnæringen, for flere av punktene i resolusjonen er ting NHO Reiseliv og våre medlemsbedrifter har spilt inn til politikere i våre møter de siste årene, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Jobbe mer i høysesong

Hun viser særlig til punktet om at «Høyre vil la ansatte få jobbe mer i høysesong uten å overstige årstimetallet i arbeidsmiljøloven, for å utvikle helårsarbeidsplasser med helårslønn».

– Dette er noe som svært mange av våre medlemmer har etterspurt, sier Krohn Devold.

En stor del av reiselivsbedriftene er utsatt for svingninger i arbeidsmengde, enten det gjelder varierende bookingtilgang eller sesongsvingninger. Mange bedrifter opplever intensive og sesongrelaterte perioder hvor arbeidskraftsbehovet er stort, mens det i andre perioder er roligere eller stengt.

– Dette skaper utfordringer for bedriftene når det gjelder hvordan behovet for arbeidskraft skal løses. Hvis ansatte får lov til å jobbe mer i høysesong, vil det gjøre reiselivsnæringen mer attraktiv, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Foreslår én momssats for servering

Høyre vedtok også å forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall momssatser, for eksempel ved å gjeninnføre samme sats for «take away»-mat og mat som serveres på stedet. Harmonisering av momssats uavhengig av serveringsform har lenge vært en kampsak for NHO Reiseliv.  

Fra før har begge regjeringspartnerne i Fremskrittspartiet og Venstre programfestet harmonisering av serveringsmomsen.

– Høyres vedtak betyr at alle regjeringspartiene nå ønsker dette, og det lover godt for en løsning på problemet. Samtidig vil vi understreke at den lave momssatsen på 12 prosent ikke må økes ytterligere, sier Krohn Devold.

Andre viktige tiltak som Høyre foreslår i sin reiselivsresolusjon:

  • Vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart og reiseliv.
  • Arbeide for avbyråkratisering i næringen, blant annet gjennom å samordne, digitalisere og forenkle tilsynsordningene.
  • Legge til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillighet for å utvikle og ivareta turistdestinasjoner
  • Etablere og markedsføre tilrettelagte turstier som Nasjonale turiststier, etter modell av de Nasjonale turistvegene
  • At effekten av Innovasjon Norges profileringsarbeid på verdiskaping i reiselivsnæringen skal måles bedre, og at markedsføringsmidlene skal rettes mot å få flere til å reise til og i Norge.
Se også:

NHO Reiselivs Årskonferanse 2021

Streames LIVE fra Stavanger

NHO Reiselivs årskonferanse 2021 skal vise veien ut av koronakrisen. Vi ser på mulighetene for veien videre og viser valgene som gir de beste forutsetningene for comeback for reiselivet. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: