NHO Reiseliv

Innhold

Cruise, moms og bærekraftig reiseliv under Arendalsuka

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO Reiseliv var på plass under Arendalsuka for å fronte viktige saker for medlemmene våre i oppløpet mot valget i september: cruise, hotellmoms og bærekraftig reiseliv.

Arendal kokte av engasjement da sørlandsperlen inviterte til Arendalsuka for åttende gang. Vi holdt hus sammen med de andre NHO-foreningene på bryggekanten i Pollen. Her samlet vi medlemmer, politikere og andre engasjerte til debatter, paneler og samtaler om viktige politiske saker for norsk reiselivsbransje.

Bærekraftig reiseliv krever lokal forvaltning

Vi startet Arendalsuka på Lille Andevinge hvor næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, satt i debattpanel om bærekraftig cruiseturisme.

#005

Ole Michael Bjørndal (nummer to fra venstre) la frem HotRecs fem anbefalinger for politikere i håndteringen av et økt antall besøkende fra cruisenæringen. Foto: Privat

Bjørndal viste til den europeiske reiselivsorganisasjonen HotRecs fem anbefalinger for politikere i håndteringen av et økt antall besøkende. Et av punktene går ut på å innhente informasjon om turistaktiviteten for destinasjonen og ut ifra dette iverksette en plan for bærekraftig turisme. Flere av punktene tar for seg samarbeid, både mellom offentlig og privat sektor for å spre de besøkende jevnt gjennom året, men også mellom lokale innbyggere, profesjonelle turistaktører og myndigheter i diskusjon om felles løsninger.

Følger lokalpolitikerne disse anbefalingene, spår NHO Reiseliv at de fleste frustrasjonene med økt reiseliv vil bli løst i Norge før problemet virkelig er der.

Tre krav til cruisenæringen

På tirsdagen deltok NHO Reiselivs-direktør, Kristin Krohn Devold, i ukens andre cruisedebatt om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Kristin Krohn Devold i samtale med Michael Thamm fra Costa Group og CLIA Europa under cruisedebatten på Arendalsuka 2019

Kristin Krohn Devold i samtale med Michael Thamm fra Costa Group og CLIA Europa under cruisedebatten på Arendalsuka 2019. Foto: Privat

NHO Reiseliv er overbevist om at cruise kan gi et positivt bidrag til norsk reiseliv, men for å få dette til, må næringen reguleres på en måte som er i tråd med både lokalsamfunnets og klimaets tåleevne.

Mange av våre medlemsbedrifter og gjestene deres frykter negative ringvirkninger som resultat av blant annet overtursime, trafikkbelastning og utslipp fra cruiseindustrien. Vi mener derfor at det må stilles krav til bransjen, og vi var spesielt tydelige på tre ting:

Vi vil ha lokal adgang til å kunne si "nei takk" til cruise, slik at vi kan begrense både antall cruiseskip og antall passasjerer. Vi vil se strenge, nasjonale miljøkrav til cruisenæringen, og vi vil at cruise-rederiene skal bruke våre lokale medlemsbedrifter i større grad – slik at både næringen og passasjerene legger igjen penger lokalt.

Nei til økt hotellmoms

Samme dag inviterte vi til Småbedriftsdagen i fellesskap med NHO, NHO Service og Handel og Byggenæringens Landsforening. Små og mellomstore bedrifter utgjør hele 99% av bedriftene i Norge, og er viktige jobbskapere i alle landets kommuner. Mange små og mellomstore bedrifter i reiselivsbransjen kan derimot gå en usikker fremtid i møte dersom forslaget om økt hotellmoms blir realisert.

#205

Maud Halvorsen fra Geiranger Hotell presenterte sine utfordringer som hotelleier for Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, medlem i næringskomiteen for AP Cecilie Myrseth og Geir Pollestad (Sp) under småbedriftsdagen under Arendalsuka 2019. Foto: Privat

Under småbedriftsdagen fikk vi Næringsminister og en rekke andre politikere i tale med våre medlemsbedrifter Canvas Hotel i Arendal og Geiranger Hotell fra Sunnmøre. De forklarte politikerne om hverdagen for hotellene og hvilke konsekvenser en økt hotellmoms vil kunne resultere i.

Vårt krav er at momsen ikke skal økes. Vi prøvde selvsagt å få politikerne til å love dette, men som Kristin Krohn Devold sier det i videoen ovenfor: "Vi fikk i hvert fall banket inn en forståelse for hvor ødeleggende det ville bli med mer hotellmoms".

Reiseliv mot nullutslipp

Bærekraft stod som nevnt på agendaen vår under Arendalsuka. Sammen med Norwegian, Framtiden i våre hender og SV diskuterte vi, onsdag, "Det store reiselivsparadokset" med flytrafikken som en del av klimautfordringen på den ene siden, og reiseliv og turisme som en viktig bærebjelke for norsk økonomi på den andre.

NHO Reiseliv har fått inn en helt fersk rapport som viser at norske reiselivsbedrifter nærmer seg null-utslipp. Det som gir utslipp, er transportleddet som reiselivet er avhengig av.

—Vi vet at for både bil, buss, lastebil, tog og ferge, er det nå mulig med el-transport. Dette vil gi dramatiske kutt i co2-utslipp i Norge. Dermed kan vi leve med at flyreiser og langtransportskip fortsatt må slippe ut noe, i tillegg kan de få de ekstra 10 til 20 årene de trenger på å gå over til el, sa Kristin Krohn Devold under debatten.

Daglig leder for Canvas Hotell, Vebjørn Haugerud snakker til lokalpolitikerne under småbedriftsdagen under Arendalsuka 2019

Daglig leder for Canvas Hotell, Vebjørn Haugerud, snakker til lokalpolitikerne under småbedriftsdagen under Arendalsuka 2019. Foto: Privat

Viktige saker mot kommunevalget

Cruisenæringen, trusselen om økt hotellmoms og bærekraft i reiselivet er tre viktige saker for våre medlemsbedrifter over hele landet fremover. Derfor var vi på Arendalsuka. Og derfor kjemper vi på for å informere, engasjere og debattere, slik at politikerne kan ta informerte valg som sørger for at norske reiselivsbedrifter kan fortsette å sikre fremtidig vekst, verdiskapning og sysselsetting på lokalt og nasjonalt nivå.

Les også: 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: