NHO Reiseliv

Innhold

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Illustrasjonsbilde: penger

Forskningsrådet oppfordrer norske bedrifter i næringslivet som ønsker å løse samfunnsutfordringer gjennom forskning til å søke om støtte.

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner til bedrifter i hele landet som vil bygge konkurransekraft og løse samfunnsutfordringer gjennom forskning. Forskningsrådet oppfordrer bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet, store og små bedrifter innenfor alle bransjer og sektorer til å søke om støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Fristen for å søke om midler via utlysningen er i år 25. september. Du finner all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes her. 

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU-baserte innovasjonsprosjekter, og gjerne i samarbeid med FoU institusjoner. Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: