2021 vil stå i gjenåpningens tegn

Nyhet

Publisert

Julehilsen fra Kristin Krohn Devold til medlemmer i NHO Reiseliv.

Kjære alle medlemmer i NHO Reiseliv,

Vi har det verste året bak oss. Vi har heldigvis fått til litt, men det er tøft for mange av dere, og mange står i sin verste krise noensinne. Jeg vil først og fremst benytte muligheten til å si god jul, og håper at alle får tid til å slappe av og samle krefter med deres nærmeste. 

For etter jul kommer gjenåpningen. Vi vet at vaksineringen er i gang og at Norge vil vaksinere sårbare grupper mellom jul og påske, og kanskje hele befolkningen før sommeren.

Etter jul skal vi i NHO Reiseliv fortsette å jobbe for dere. Da er målet å:

  • få kompensasjonsordningen forlenget utover januar, og forbedret slik at ordningen dekker mer.
  • sikre fortsatt lav skatter og avgifter, og på å skyve på innbetaling til likviditeten hentes inn igjen, til etter 1. april 2021.
  • jobbe for at garantilåneordningen skal virke, slik at lokale banker benytter seg av ordningen og gir lån til de som er kommet i en likviditetsskvis.

Etter hvert som arbeidstagerne skal tilbake, blir målet å sikre lønnstilskudd, til å få dekket personalkostnader. Når garantilåneordningen går ut til sommeren, skal vi se på hva som kan hjelpe på nedbetalingssituasjonen.

Vi skal selvsagt også jobbe videre for lav moms i vår bransje. Vi har fått lavmoms frem til 1. juli, og håper på å få den forlenget hvis krisen varer lenger. Og selvfølgelig håper vi å sikre restaurantene en lavere serveringsmoms.

Strategien fremover blir dermed å få hjelp til faste kostnader så lenge vi er stengt, og deretter få flere midler til gjenåpning når vaksinen og smittetallene gjør det mulig.

Takk for et fantastisk godt samarbeid. Vi skal jobbe like knallhardt i 2021, og ser frem til en litt lysere fremtid sammen med dere. Riktig god jul og godt nyttår.

 
Se en liste over saker og krav NHO Reiseliv vil jobbe med fremover

 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: