Hardt rammede kommuner får 250 millioner kroner ekstra i 2020

Nyhet, Politikk

Publisert

Vi har hatt nær dialog med representanter for regjeringens Oslo-partier samt Frp på Stortinget, og ønsker å berømme disse for at de har stått på for å øke tilskuddet til områder med strenge tiltak, sier Kristin Krohn Devold. Arkivbilde: NHO Reiseliv

Regjeringspartiene og Frp ble i går enige om 250 millioner ekstra, på årets budsjett, til kommuner med høy arbeidsledighet. Pengene kan brukes til å gi kompensasjon til lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av pandemien.

– NHO Reiseliv har i hele desember jobbet for å få på plass ekstra tiltak til de kommuner som har fått de hardeste restriksjonene på driften. Vi har hatt nær dialog med representanter for regjeringens Oslo-partier samt Frp på Stortinget, og ønsker å berømme disse for at de har stått på for å øke tilskuddet til områder med strenge tiltak. Her må servering og utelivsbransjen stå i første rekke. Oslos uteliv er et åpenbart eksempel, med total skjenkestopp siden november, og den viktige julebordsesongen er nærmest fullstendig avlyst, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dette handler om å bevare en stor del av byenes sysselsettingsevne. Mange har pekt på at selve sjelen til en pulserende storby har stått i fare for å forsvinne som følge av situasjonen. Det er nå viktig at disse midlene deles ut til de bedrifter som har fått størst konsekvenser av tiltakene, og her peker uteliv- og serveringsbransjen seg særlig ut, fortsetter Krohn Devold. 

78,5 millioner til Oslo og 32 millioner til Bergen  

Oslo får mest med 78,5 millioner kroner, mens Bergen får 32 millioner og Stavanger 16 millioner korner. Dette fremkommer av NTBs pressemelding.   

– 78 millioner til Oslo er nært opptil det som var et forslag fra Høyre og Venstre i Oslo bystyre i forrige uke, og 32 millioner til Bergen vil også komme godt med. Dette viser at regjeringen har forstått alvoret, og lyttet til servering og utelivsaktører i Bergen og Oslo – som er særlig hardt rammet av ekstra strenge restriksjoner. Nå må kommunene vise at de har ment alvor med sine varselrop om byens uteliv, og dele ut disse pengene på en treffsikker måte til de som trenger akutt hjelp i påvente av kompensasjonsordningen, avslutter Krohn Devold. 

Saken er oppdatert 17.12.2020 kl 9:00 

Bevilger alle pengene til serveringssteder med skjenkebevilling

I går ble det også kjent at både Oslo bystyre og Bergen bystyre har bestemt at likviditetsstøtten skal gis til serveringsbedrifter med skjenkebevilling.  

–  Vi er svært glad for at all støtten bevilges til servering og uteliv i de store byene, som sliter med store likviditetsproblemer og som har akutt behov for hjelp. NHO Reiseliv vil fortsette å kreve at bransjen får kompensasjon så lenge smitteverntiltakene vedvarer, og vil fortsette å jobbe for ekstra midler til de bedriftene som er rammet av ekstra strenge tiltak, sier Krohn Devold.  

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: