NHO Reiseliv

Innhold

Informasjon om økonomiske forpliktelser ved avbestilling av reiser til Norge grunnet coronaviruset

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

#005

Vi har fått henvendelser fra medlemmer om de økonomiske forpliktelsene til kinesiske, og andre turister som avbestiller reisen til Norge på grunn av utbruddet av coronaviruset i Kina. Her er våre advokaters svar.

Generelt fører ikke sykdom eller frykt for sykdom til at man slipper unna kontraktrettslige forpliktelser. Dette er en risiko man kjenner til når man bestiller en reise, og er ofte hovedargumentet for å kjøpe seg reiseforsikring.

En avtale, og konsekvensene ved en avtale, er i utgangspunktet ikke berørt av sykdom hos den ene parten. Parten plikter å oppfylle avtalen, også de økonomiske konsekvensene av en avbestilling, i samsvar med hva partene har avtalt i avbestillingsbetingelsene. 

#005

En avtale skal i utgangspunktet ikke berøres av sykdom hos den ene parten, sier advokat i NHO Reiseliv, Kjell Ola Berg. Foto: Per Thrana

Frykt for smitte er ikke nok til å unnslippe økonomiske forpliktelser:

– Det er ikke nok at man føler på en frykt for å bli smittet av et virus. Et overnattingssted i for eksempel Finnmark skal ikke bære konsekvensene av at for eksempel en tysk besøkende er redd for et virus som er i ferd med å spre seg i Kina. Man står fritt til å avbestille reisen sin, men de økonomiske konsekvensene av egen frykt må man normalt bære selv, sier Kjell Ola Berg, advokat i NHO Reiseliv.

Avtalefrihet

Berg understreker imidlertidig at man står fritt til å bestemme bestingelsene i en avtale: 

– Partene står naturligvis fritt til å avtale de justeringer partene måtte ønske. Dette kan for eksempel være at kunden vederlagsfritt gis anledning til å flytte på reisen eller oppholdet. I all hovedsak er vilkårene for slike endringer fullt ut opp til partene å bestemme, sier Berg.

Ved utreise- eller innreiseforbud som følge av virusutbrudd kan man avbestille uten økonomiske konsekvenser:

Saken kan være en annen dersom det etableres utreise- og/eller innreiseforbud og lignende fra statlige myndigheters side, som følge av for eksempel et virusutbrudd. Da vil man eventuelt være forhindret fra å oppfylle avtalen som følge av utenforliggende omstendigheter som man ikke kunne regne med når avtalen ble inngått. 

Ved utreiseforbud vil man ikke bare praktisk sett være forhindret fra å gjennomføre den aktuelle turen, man er også rettslig forhindret basert på et statlig pålegg. Dette er det man ofte betegner som "force majeure". I et slikt tilfelle kan det tenkes at man kan avbestille uten økonomiske konsekvenser. Også i slike tilfeller står imidlertid partene fritt til eventuelt å justere kontrakten i samsvar med det overnevnte.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av advokatene våre. 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: