Lønnsstøtten: Slik får du tilskudd for å ta egne permitterte tilbake i jobb

#205

Illustrasjonsbilde av kjøkken.

Lov om lønnsstøtte til arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid ligger nå ute på lovdata. Loven er enda ikke sanksjonert i statsråd, men vi venter at dette vil skje i løpet av denne uken.

Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid.

#205

. Vi håper så mange som mulig vil dra nytte av denne ordningen og at den bidrar til å få folk tilbake i jobb og hjulene raskere i gang igjen i reiselivet, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

– Tiltaket om lønnsstøtte har vært et viktig gjennomslag for NHO i forbindelse med korona-krisen. Vi håper så mange som mulig vil dra nytte av denne ordningen og at den bidrar til å få folk tilbake i jobb og hjulene raskere i gang igjen i reiselivet, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

Tilskudd for juli og august

Tilskuddsordningen gjelder for kalendermånedene juli og august 2020. Arbeidsgivere kan søke om tilskudd for både juli og august eller bare for august.

Andre viktige momenter knyttet til loven er blant annet disse:

  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  • Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020.
  • Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.

Hele loven finner du her: https://lovdata.no/lov/2020-06-23-99 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: