Status fra NHO Reiseliv om konsekvenser av koronaviruset

Nyhet

Publisert

Bergen

Det hersker stor bekymring i reiselivet for hvordan virusfrykten vil påvirke folks reisemønster og planer fremover. Illustrasjonsfoto: Bergen vinterstid / Foto: Unsplash.

NHO Reiseliv oppfordrer nordmenn til å opptre med fornuft og følge norske helsemyndigheters råd. – Ikke la frykt påvirke planlagte reiser eller opplevelser i Norge, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Jeg har en viktig oppfordring til alle nordmenn: fortsett å reise i Norge og spis og kos dere ute og benytt dere av norsk utelivs- og kulturtilbud som vanlig. Foreløpig har det ikke kommet noen restriksjoner her i Norge fra offentlige helsemyndigheter. Nå er det viktig at nordmenn bruker sunn fornuft, og ikke lar frykten ta overhånd. Fortsett å følge rådene fra norske helsemyndigheter, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Reiselivsnæringen har iverksatt ekstra tiltak

NHO Reiseliv har tett kontakt med de største hotell- og restaurantkjedene i Norge, som har gode rutiner på plass for å ivareta hygiene og forhindre smitte:

– Vi har kartlagt situasjonen hos de største kjedene, og alle melder om at de har iverksatt gode beredskapsplaner og ekstra hygienetiltak for å forhindre smitte. Norske hoteller og spisesteder har jevnt over gode prosedyrer på plass, fortsetter Krohn Devold.

Koronaviruset kan få alvorlige konsekvenser for reiselivet på sikt

NHO Reiseliv-direktøren er klar på at hvis flere lands myndigheter beslutter utreiseforbud vil det få økonomiske konsekvenser for reiselivsbedriftene i hele Norge. Enda større trussel er det hvis flere avbestiller eller lar være å bestille reiser til og i Norge av frykt.

– Kanselleringer grunnet myndigheters reiseforbud har gitt merkbare utslag hos hotellene (for eksempel utgjør kinesiske gjester over 6 prosent av alle utenlandske gjester). Det som vil ha en langt større og uforutsigbar økonomisk effekt på reiselivet, er når folk lar være å booke en planlagt reise av frykt. Det er stor bekymring blant bedriftene for hvordan virusfrykten vil påvirke folks reisemønster og planer frem mot sommeren og året 2020 som helhet. Det vil kunne få store konsekvenser selv om helsemyndighetene ikke fraråder reising, sier Krohn Devold.

– Psykologien er ofte den største trusselen og kan gi store og uforutsigbare konsekvenser for en rekke bedrifters økonomi dette året. Her bør alle forholde seg til helsemyndighetenes råd, så ikke krisen blir mye større enn det det er saklig grunnlag for, fortsetter Krohn Devold.

Frykter konkurser og permittering av ansatte

– Hvis en stor andel av både det norske og utenlandske markedet uteblir, vil det få konsekvenser for norsk reiseliv over hele landet. Mer enn én av tre hoteller går i dag med underskudd, og gjennomsnittlig driftsmargin er nede i 0 prosent for norske overnattingsbedrifter. Vi frykter konkurser og permitteringer av ansatte hvis de mister en stor andel av kundene sine, fortsetter Krohn Devold.

Myndighetene bør vurdere momslettelser

– NHO Reiseliv følger situasjonen fortløpende, i dialog med våre medlemmer og har jevnlig kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet. Nå er det viktig at myndighetene ikke svekker næringens rammebetingelser, og at bedriftene ikke påføres økte kostnader i 2020. Myndighetene bør følge situasjonen nøye frem mot revidert statsbudsjett, og vurdere reversert momsøkning for hotellene for å styrke bedriftenes robusthet, avslutter Krohn Devold.

Se også: 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: