Foto:

Mona Saab valgt inn i NHO-styret

Nyhet

Publisert

Foto:

Valget sikrer reiselivet en viktig stemme i NHOs styre i gjenoppbyggingen av reiselivet.

NHOs generalforsamling valgte denne uken NHO Reiselivs president Mona Saab inn som styremedlem i sitt styre. Styret består av president, visepresident, 8 øvrige medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret møtes vanligvis 8-10 ganger i året.

– Det er svært gledelig at Mona nå trer inn i NHO-styret. Med dette valget, vil reiselivet ha en tydelig og kraftfull talsperson i styringen av NHO-fellesskapets arbeid. Det er viktig nå som bransjen går inn i en kritisk oppbyggingsperiode etter pandemien, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, ble valgt til NHOs president i samme valg. Han overtar etter Arvid Moss, som har hatt presidentvervet siden 2017.

Viktig med fellesskap

Mona Saab ble i 2020 valgt inn som ny president i NHO Reiseliv. I forbindelse med det valget, vektla den nye presidenten hvor viktig det nå er å stå sammen som bransje.

– Samtlige reiselivsbedrifter føler koronakrisen på kroppen. Det er akkurat nå NHO Reiselivs rolle er kjempeviktig. Det er viktig at vi står sammen, at vi jobber sammen for å være synlige og å ha innflytelse. Ikke minst er det viktig at vi som organisasjon er en støtte for medlemsbedriftene våre, sa Saab etter valget som ny president i NHO Reiseliv.

Mona J. Saab er født og oppvokst på Sørøya i Vest-Finnmark. Hun og ektemann overtok Hasvik Hotel etter Monas foreldre i 2000. En krise i fiskerinæringen initierte et samarbeid med andre lokale aktører og de etablerte Big Fish Adventure. Big Fish Adventure har sammen med 3 andre reiselivsbedrifter i Nord etablert et nordnorsk reiselivskonsern; Best Arctic.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: