Oppsummering fra Arendalsuka

Nyhet

Publisert

Grønn mobilitet og stedsutvikling, jobbskaping i reiselivet og ny reiselivsstrategi. NHO Reiseliv har satt viktige reiselivssaker på agendaen under Arendalsuka 2021.

NHO Reiseliv hadde både egne arrangement og deltok i ulike debattpanel når det politiske Norge samlet seg for å diskutere viktige samfunnsspørsmål under Arendalsuka 2021.

Bevisst stedsutvikling skaper puls

I Norge bor over 80 prosent av innbyggerne i til sammen 1000 byer og tettsteder. Alle disse trenger bevisst stedsutvikling for å skape puls, og reiselivet er medspilleren som kan skape dette

Kristin Krohn Devold under Smartbydebatten på Arendalsuka 2021

Vi kickstartet uken med en debatt om mobilitet og stedsutvikling i regi av Smarte Byer Norge. En rekke representanter fra reiseliv og transportsektoren deltok. Hvordan utvikler vi en destinasjon og legger til rette for økt mobilitet, både for innbyggere og tilreisende, uten at det skader naturen – var ett av spørsmålene som ble debattert.  

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, deltok i debatten. Hennes hovedbudskap er at det trengs en bevisst by og tettsteds-reguleringspolitikk til for å oppnå økt mobilitet og stedsutvikling:  

– I Norge bor over 80 prosent av innbyggerne i til sammen 1000 byer og tettsteder. Alle disse trenger bevisst stedsutvikling for å skape puls, og reiselivet er medspilleren som kan skape dette. Reiselivet skal være "bra for de som bor, og bra for de som besøker". Byutvikling og kommuneutvikling med gode reguleringsplaner og trivelige tettsteder skaper bolyst hos innbyggerne og besøkslyst hos gjester. Kollektivtilbud og ladeinfrastruktur må stimulere enkel og utslippsfri transport for begge deler, sier Krohn Devold.  

By og regionutvikling er avgjørende for å løse klimakrisen 

– Ferge og buss-kapasitet må planlegges for å dekke det samlede behovet til både innbyggere, hytteinnbyggere og korttids-gjester. Vi må ha ordførere som anerkjenner at hos oss er alle innbyggere og tilbudet skal lages til alle. Uten en bevisst by og tettsteds-reguleringspolitikk oppnås ikke dette. FN's program for Smart and Sustainable cities erkjenner at klimakrisen bare løses gjennom å gjøre verdens byer og tettsteder klimanøytrale. Derfor er by og regionutvikling avgjørende, sa Krohn Devold.  

Debatt om den nye reiselivsstrategien  

Norge ligger langt fremme i den “grønne revolusjonen” og har gode forutsetninger for å markedsføre seg som en grønn og trygg destinasjon, sier Ole Michael Bjørndal.

Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, deltok i en debatt i regi av Innovasjon Norge med utgangspunkt i den nye nasjonale reiselivsstrategien. Strategien har som mål å legge til rette for 20 milliarder kroner i økte eksportinntekter og nærmere 43 000 flere jobber de neste ti årene. Samtidig skal klimautslippene fra reiselivet reduseres med 50 prosent. Hvordan skal reiselivsnæringen og myndighetene følge opp strategien?  

Bjørndal understreket av vi må tenke både kortsiktig og langsiktig når det gjelder oppfølgingen av strategien. Strategien ble laget mens store deler av reiselivet lå nede med brukket rygg på grunn av pandemien, og det er fortsatt mange reiselivsbedrifter som er hardt rammet;  

– Restart reiseliv er helt vesentlig. Medlemmene våre får ikke tak i nok folk, Norge blir ansett som et vanskelig land å besøke, så umiddelbart trenger vi flere dyktige folk til reiselivet og vi trenger å åpne landet vårt mer - selvfølgelig innenfor trygge rammer. Vi er i ferd med å få litt dårligere rykte enn andre land fordi det er strengt og vanskelig å komme hit. I tillegg må vi jobbe med lønnsomheten til bransjen som har lidd enorme tap. Skatter og avgifter vil være viktig i årene som kommer, sier Bjørndal.  

Når det gjelder mer langsiktige tiltak trekker Bjørndal særlig frem viktigheten av å legge til rette for sømløse og grønne reise i Norge. Han peker blant annet på at det i dag er mer lønnsomt for bilutleieselskapene å leie ut bensin og dieselbiler enn el-biler. Han mener imidlertid at Norge ligger langt remme i den “grønne revolusjonen” og har gode forutsetninger for å markedsføre seg som en grønn og trygg destinasjon.  

– Vi må løfte frem restaurantnæringen i Norge  

Henrik Hambrog var ordstyrer under debatten om jobbskaping i reiselivet. Foto: Ida Bakken Tønder.

Videre trekker han frem punkt 3 i strategien “Satsting på mat- og måltidsopplevelser”:  

– Norge har et fantastisk restauranttilbud og kokker i verdensklasse som vinner VM og OL rett som det er, men vi mangler den restaurant og matkulturen i Norge som man finner hos andre tradisjonelle matnasjoner som for eksempel Frankrike. Vi må løfte frem bevisstheten og stoltheten rundt restaurantnæringen i Norge, sier Bjørndal, som mener vi bør selge og videreutvikle Norge som en matnasjon i verdensklasse – både for å tiltrekke oss flere utenlandske gjester, men også for å øke rekrutteringen til reiselivsnæringen, som har et særlig behov for faglærte kokker. Les mer om hva NHO Reiseliv mener om den nye reiselivsstrategien.  

Rekruttering på agendaen  

Og det fører oss til neste tema som er rekruttering. Under Arendalsuka arrangerte vi også en paneldebatt der temaet var jobbskaping i en bransje med vekstpotensial. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering ledet debatten som blant annet reiste spørsmålet om hvordan reiselivet skal klare å nå målet om å skape en jobbvekst på 25 prosent innen 2030. Les oppsummering av debatten her.  

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: