Slik jobber NHO Reiseliv for å synliggjøre konsekvensene av krisen

Nyhet

Publisert

NHO Reiseliv har vært synlig i over 200 nettsaker, TV-sendinger og radioprogrammer bare i løpet av de siste to ukene.

NHO Reiseliv jobber mye med mediesynlighet for å belyse alvoret i reiselivsnæringen og den forferdelige situasjonen som både ansatte og bedrifter står i akkurat nå.

Det har vært et mål å få fram alvoret næringen står i både riks- og regionale medier. Til tross for at regjeringen la frem økonomiske tiltak for å bedre situasjonen denne uken, treffer ikke kompensasjonsordningen reiselivets akutte behov. Dette har vært et viktig budskap å få fram.  

Derfor jobber vi bredt sammen med hele NHO felleskapet og regionkontorene om å få saker ut i media for å få belyst situasjonen i reiselivsnæringen og der vi krever bedre støtteordninger. Kristin Krohn Devold, Ole Erik Almlid har sammen vært de to viktigste talspersonene, og de to har vært synlige i alle kanaler for å få frem konsekvensene av nedstengningen, og hva som må til for å berge bedrifter og hindre permitteringer.  

Opptatt av å vise frem menneskelige historier  

I tillegg til å uttale oss i media på vegne av våre medlemmer, er vi opptatt av å få bedriftene selv til å fortelle sine historier til pressen. Takket være ekte menneskelige historier ønsker vi å skape ytterligere sympati og forståelse hos politikere og folk flest. Tusen takk til alle våre medlemmer som har stått frem i media de siste dagene, og som har delt sin historie om hvordan dette påvirker deres bedrift og ansatte.   

NHOs regiondirektører er synlige på vegne av reiselivet i sin region  

NHO Reiseliv vil også rette en stor takk til NHOs regiondirektører som er en tydelig stemme i media på vegne av reiselivet i sin region. De bidrar til god synlighet i regional og lokalpresse, og har løftet frem lokale bedrifter og deres historie.    

Krever at regjeringen gjennomfører fem tiltak 

Som Norges største arbeidsgiverorganisasjon for reiselivet har vi som mål å være en tydelig stemme på vegne av bransjen. Vi fortsetter, i tett samarbeid med NHO sentralt, å kjempe for best mulige støtteordninger for reiselivet; NHO Reiseliv krever at disse fem tiltakene blir gjennomført for å redde arbeidsplasser og livsverk.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: