Undersøkelse blant bedriftsledere og næringslivadvokater

Nyhet

Publisert

Undersøkelse

Snart vil alle medlemmer få en mail med en undersøkelse.

En ny undersøkelse om konkurranseloven sendes til alle medlemmer denne og neste uke. NHO håper så mange bedrifter som mulig vil delta i undersøkelsen.

NHO samarbeider med Konkurransetilsynet for å løfte kjennskapen til konkurranseloven. I uke 46 og 47 vil alle medlemmer få en mail med en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, som gjennomfører en undersøkelse blant norske bedrifter og advokater. Formålet er å kartlegge kjennskap, kunnskap og holdninger til konkurranseloven, Konkurransetilsynets arbeid og konkurransepolitikk.

Svarene fra undersøkelsen vil være svært viktig til tilsynets fremtidige arbeid med å håndheve konkurranseloven effektivt og fremme konkurranse som er til fordel for forbrukere, næringsliv og samfunnet. NHO håper så mange som mulig vil delta. 

Kort undersøkelse

Undersøkelse er beregnet til å ta mellom 5-15 minutter å besvare.

Kantar gjennomfører undersøkelsen for oss og sikrer konfidensiell behandling av alle svar. Det er Norsk Gallup som henter inn data for Kantar.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Synnøve Tangen Stub i Konkurransetilsynet.

E-post: syts@kt.no eller telefon: 900 19 408.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: